Hopp til innhold

Statnett stanser kraftlinje-utbygging i Trøndelag

Statnett skrinlegger planene om kraftlinje fra Namsos til Trollheimen, som er avgjørende for planlagte vindkraftprosjekter på Fosen og i Trøndelag, men åpner for å gjenoppta planene hvis utbyggere får på plass sine planer.

Bessaker vindmøllepark

AVGJØRENDE: En ny kraftlinje fra Namsos og sørover er avgjørende for vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord. Her fra Bessakerfjellet vindmøllepark i Roan.

Foto: May Hamnes

Det kom overraskende på svært mange, også Statnett, da Statkraft nylig trakk seg fra vindkraftprosjektene i Snillfjord og på Fosen.

Når den klart største aktøren er ute blir usikkerheten i prosjektet for stort.

– Statkraft har sagt nei, og vi har ikke fått melding fra de andre aktørene om at de ønsker å fortsette, sier Statnetts styreleder Kolbjørn Almlid til NRK.

– Ønsket ikke dette

Innen utgangen av denne måneden anullerer Statnett alle kontraktene som hittil er inngått om kraftlinjen, såfremt vindkraftaktørene ikke bestemmer seg for å gjennomføre investeringer på 1000 megawatt på Fosen og i Snillfjord.

– Det gjør vi fordi vi må ha ryddighet, forklarer Almlid.

– Vi har jobbet i tre år med å få på plass det opprinnelige opplegget, med Statkraft i spissen. Når de uventet og brått ikke blir med lenger, måtte vi snu om på planene, forklarer han.

– Vi ønsker ikke å bli med på å stoppe prosjektet. Men det har vært en litt spesiell situasjon som oppsto.

Kolbjørn Almlid, styreleder i Statnett, åpner for å gjenoppta planene hvis utbyggere får på olass sine planer.

VIDEO: – Vi ønsker ikke å bli med på å stoppe prosjektet. Men det har vært en litt spesiell situasjon som oppsto, sier Statnetts styreleder Kolbjørn Almlid.

– Ikke langt unna skrinlegging

– Vi har ikke skrinlagt det helt, men det er ikke så langt unna, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett til NRK.

Statnett tror det er liten sjanse for at det er noe igjen av prosjektene som hittil har vært under planlegging.

Statnett har sagt ja til et møte om situasjonen med Trønderenergi 23. juni. Men selskapets andel av vindprosjektet på Fosen er bare på vel 14 prosent, og de er helt avhengig av sterke investorer.

– Det må inn andre som ikke vi kjenner til. Derfor er det liten grunn til å tro at så skal skje, sier Almlid.

Kan fortsatt bli noe av

Statnett understreker at kraftlinjen Namsos-Trollheimen kan bli bygget på et senere tidspunkt.

– Vi har på ingen måte trukket ut pluggen for dette prosjektet, sier Almlid.

Statnett-styret ønsker å legge til rette for vindkraftutbygging, understreker styrelederen.

– Det absolutt springende punktet for at dette skal skje, er at vi får uvidet konsesjonstiden, forklarer Almlid.

Konserndirektør i Statnett, Auke Lont, er skuffet over at vindkraftplanene legges på vent.

VIDEO: – Vi har ikke skrinlagt det helt, men det er ikke så langt unna, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

En viktig grunn til at utbygging kunne ha blitt lønnsom for utbyggerne, er at elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige subsidierer utbygging.

Almlid påpeker at Stortinget torsdag behandler en sak om å utvide sertifikatmarkedet til 2021. Statnett ønsker samtidig å få utvidet konsesjon for bygging av kraftlinjen mellom Namsos og Trollheimen til samme år.

Kunne ha startet nå

– Hvis vi får ja fra Olje- og energidepartementet til dette, kan 2021 være året hvor aktører på nytt finner en mulighet til å bygge ut, og samtidig beholde sertifikatmarkedet, forklarer Almlid.

Hadde Statnett sagt ja torsdag, skulle skogryddingen ha startet allerede i juli på den første delen av linjeutbyggingen mellom Namsos og Åfjord.

En ny kraftlinjeutbygging krever et nytt vedtak.