Opprydding etter flodbølge koster 20 millioner

Et undersjøisk ras utløste en flodbølge på Nord-Statland i Trøndelag i vinter. Nå har ikke kommunen råd til å betale for oppryddingen.

Flodbølge Statland

Kostnadene etter ras og flodbølge på Nord-Statland kan komme opp i over 20 millioner kroner, skriver Trønder-Avisa.

Foto: Larsen, Marius Helge / NTB scanpix

Flodbølge Statland

Dette industribygget skal rives når oppryddingsarbeidet starter i nær framtid.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Bygg i strandsonen ble knust til pinneved, mens andre ble påført store skader etter raset 29. januar i år. Det er kvikkleire i området. Derfor er området fortsatt vurdert som usikkert.

Foreløpig er kostnadene anslått til 17,6 millioner kroner, men det kan bli betydelig høyere. I dette beløpet er det allerede kostnadsført 2,1 millioner kroner til Namdalseid kommune, skriver Trønder-Avisa.

Det er konsulentfirmaet Rambøll som har vurdert sikringstiltakene.

– Vi har ingen muligheter til å dekke inn dette innenfor egne rammer. Det er ingen alternativer til å gjennomføre tiltakene, sier rådmann Kjell Einvik i Namdalseid kommune til avisa.

Må fjerne masse

Rambøll anslår at 20.000 til 25.000 kubikkmeter masse må fjernes.

Einvik sier til Trønder-Avisa at oppryddingsarbeidet starter i august og innebærer blant annet riving av industribygg og naust, samt mudring og fjerning av masse ned til 15 til 20 meters dyp.

Massen skal fraktes opp på lekter og bort fra området for å lette trykket på sjøbunnen ved raskanten. Først da kan strandsonen igjen bli et rassikkert område.

Industribygg må bort

Sikringstiltakene vil medføre reguleringsendringer for området, blant annet vil det ikke være mulig å etablere tungindustri der. Areal for planlagte rorbuer og servicebygg samt eksisterende naust er også borte, skriver Trønder-Avisa.

– 300 meter av strandsonen står i dag avsperret på grunn av den store rasfaren. Det er derfor vi gjør alt vi kan for å komme i gang med tiltakene, sier Einvik, som har benyttet hasteparagraf i regelverket for å slippe å lyse ut oppdraget på anbud.

LES OGSÅ: Ustabil kvikkleire på Statland

Det er entreprenør Johs. Syltern som har fått oppdraget.