NRK Meny
Normal

Statkraft snur om vindkraftutbygging i Trøndelag

Det kan bli en storstilt vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag likevel, etter at Statkraft snur i saken. Aktørene som har jobbet med vindkraft-utbygging, skal legge en plan for utbygging på 1000 megawatt innen utgangen av september.

Bessaker vindmøllepark

AVGJØRENDE: En ny kraftlinje fra Namsos og sørover er avgjørende for vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord. Her fra Bessakerfjellet vindmøllepark i Roan.

Foto: May Hamnes

Etter at Statkraft nylig trakk seg ut fordi prosjektet ikke var lønnsomt nok, har det spøkt for det gigantiske vindkraftprosjektet på Fosen og i Snillfjord.

I forrige uke sa Statnett at de stanset utbyggingen av en ny kraftlinje fra Namsos til Trollheimen, via Åfjord på Fosen, en linje som er helt avgjørende for vindkraft-utbyggingen

Nå har Statkraft snudd og blir likevel prosjektleder. Selskapet skal sammen med TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 megawatt i Midt-Norge, skriver aktørene i en felles pressmelding.

Fortsatt 1000 megawatt

Alle relevante vindkraftprosjekter som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge skal nå vurderes samlet. Dette inkluderer alle aktuelle konsesjonsgitte prosjekter i Fosen Vind AS, SAE Vind DA og Sarepta Energi AS, heter det i pressmeldingen.

Statnett har tidligere satt som krav om en vindkraft-utbygging på 1000 megawatt for å bygge ny sentrallinje fra Namsos til Trollheimen.

Vindkraft-aktørene skal samarbeide om å utrede et nytt prosjekt med 1000 megawatt innen utgangen av september i år.

Planen er at inntil 750 megawatt vindkraft bygges ut nord for Trondheimsfjorden og minst 250 megawatt vindkraft bygges ut sør for Trondheimsfjorden, i motsetning til henholdsvis 600 og 400 tidligere.

Sveitsere overtar eierandeler

Statnett varslet i forrige uke at de ville be om ett års utsettelse av fristen for sin konsesjon. Vindkraft-aktørene baserer nå planen sin på at Statnett får ja til dette, og at partene skal bruke denne tiden for å få på plass et nytt prosjekt.

Hvis partene finner lønnsomme prosjekter, kan det tas en beslutning om investeringer i første kvartal neste år.

Foreløpig er planen at Statkraft skal ha 50,1 prosent eierandel i det samlede prosjektet og ta ansvaret for å gjennomføre en eventuell utbygging, mens Trønderenergi skal ha mellom fem og ti prosent eierandel.

Et konsortium ledet av sveitsiske Credit Suisse Energy Infrastructure Partners skal fortsatt være involvert i prosjektet, og vil ta over de øvrige eierandelene. Hvordan dette skal løses, avklares før en beslutning om investering.

Stanset, men ga ny sjanse

Statnett varslet i forrige uke at alle kontraktene som hittil er inngått om kraftlinjen ville bli annulert innen utgangen av juni, såfremt vindkraftaktørene ikke bestemte seg for å gjennomføre investeringer på 1000 megawatt på Fosen og i Snillfjord.

Dermed ga Statnett vindkraftutbyggerne en frist til 1. juli om å komme opp med en løsning. Hvis ikke ville kraftlinjen bli skrinlagt.

Trønderenergi har fortsatt trodd på en kraftlinjeløsning. Selskapet eier 14,5 prosent av vindkraftprosjektet på Fosen.

Det er i alt ni vindprosjekter med konsesjon for å bygge ut over 1300 megawatt med vindkraft på Fosen og i Snillfjord.

En sentralnettlinje mellom Namsos og Trollheimen, via Åfjord, har en prislapp på fem til sju milliarder kroner.

Video fra Trøndelag

Mandagens Midtnytt (18.45) kom ikke på lufta til vanlig tid på grunn av tekniske problemer. Men her kan du blant annet se nytt fra Sørlia-rettssaken, travbaneflytting og badekarpadling.
Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.