Statkraft snur om vindkraftutbygging i Trøndelag

Det kan bli en storstilt vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag likevel, etter at Statkraft snur i saken. Aktørene som har jobbet med vindkraft-utbygging, skal legge en plan for utbygging på 1000 megawatt innen utgangen av september.

Bessaker vindmøllepark

AVGJØRENDE: En ny kraftlinje fra Namsos og sørover er avgjørende for vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord. Her fra Bessakerfjellet vindmøllepark i Roan.

Foto: May Hamnes

Etter at Statkraft nylig trakk seg ut fordi prosjektet ikke var lønnsomt nok, har det spøkt for det gigantiske vindkraftprosjektet på Fosen og i Snillfjord.

I forrige uke sa Statnett at de stanset utbyggingen av en ny kraftlinje fra Namsos til Trollheimen, via Åfjord på Fosen, en linje som er helt avgjørende for vindkraft-utbyggingen

Nå har Statkraft snudd og blir likevel prosjektleder. Selskapet skal sammen med TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 megawatt i Midt-Norge, skriver aktørene i en felles pressmelding.

Fortsatt 1000 megawatt

Alle relevante vindkraftprosjekter som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge skal nå vurderes samlet. Dette inkluderer alle aktuelle konsesjonsgitte prosjekter i Fosen Vind AS, SAE Vind DA og Sarepta Energi AS, heter det i pressmeldingen.

Statnett har tidligere satt som krav om en vindkraft-utbygging på 1000 megawatt for å bygge ny sentrallinje fra Namsos til Trollheimen.

Vindkraft-aktørene skal samarbeide om å utrede et nytt prosjekt med 1000 megawatt innen utgangen av september i år.

Planen er at inntil 750 megawatt vindkraft bygges ut nord for Trondheimsfjorden og minst 250 megawatt vindkraft bygges ut sør for Trondheimsfjorden, i motsetning til henholdsvis 600 og 400 tidligere.

Sveitsere overtar eierandeler

Statnett varslet i forrige uke at de ville be om ett års utsettelse av fristen for sin konsesjon. Vindkraft-aktørene baserer nå planen sin på at Statnett får ja til dette, og at partene skal bruke denne tiden for å få på plass et nytt prosjekt.

Hvis partene finner lønnsomme prosjekter, kan det tas en beslutning om investeringer i første kvartal neste år.

Foreløpig er planen at Statkraft skal ha 50,1 prosent eierandel i det samlede prosjektet og ta ansvaret for å gjennomføre en eventuell utbygging, mens Trønderenergi skal ha mellom fem og ti prosent eierandel.

Et konsortium ledet av sveitsiske Credit Suisse Energy Infrastructure Partners skal fortsatt være involvert i prosjektet, og vil ta over de øvrige eierandelene. Hvordan dette skal løses, avklares før en beslutning om investering.

Stanset, men ga ny sjanse

Statnett varslet i forrige uke at alle kontraktene som hittil er inngått om kraftlinjen ville bli annulert innen utgangen av juni, såfremt vindkraftaktørene ikke bestemte seg for å gjennomføre investeringer på 1000 megawatt på Fosen og i Snillfjord.

Dermed ga Statnett vindkraftutbyggerne en frist til 1. juli om å komme opp med en løsning. Hvis ikke ville kraftlinjen bli skrinlagt.

Trønderenergi har fortsatt trodd på en kraftlinjeløsning. Selskapet eier 14,5 prosent av vindkraftprosjektet på Fosen.

Det er i alt ni vindprosjekter med konsesjon for å bygge ut over 1300 megawatt med vindkraft på Fosen og i Snillfjord.

En sentralnettlinje mellom Namsos og Trollheimen, via Åfjord, har en prislapp på fem til sju milliarder kroner.