Vegvesenet får kritikk etter at to døde i vogntogulykke

Statens havarikommisjon kritiserer Statens vegvesens vedlikehold av E6 etter en dødsulykke i Snåsa i februar 2020.

Ulykkesstedet hvor to lastebiler kolliderte ved Hammer i Snåsa

TO OMKOM: To sjåfører omkom i ulykken på E6 i Snåsa i februar 2020.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

To personer omkom da to vogntog kolliderte på E6 ved Hammer i Snåsa søndag 2. februar i fjor. Nå har Statens havarikommisjon kommet med sin rapport etter ulykken.

I rapporten skriver de blant annet at både vær og føreforhold medvirket til ulykken.

– I dette tilfellet var veien veldig glatt på det stedet hvor ulykken skjedde. Våre undersøkelser viser også at det er en del mangler i forbindelse med vinterdrift på strekningen. Det kan knyttes til ulykken. Men det er jo et samspill mellom de som kjører og veiens tilstand, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Statens havarikommisjon.

Høy fart og dårlige dekk

De mener også høy fart, dårlige dekk og kjøreegenskapene til sjåføren som kjørte i sørgående retning, påvirket hendelsesforløpet til ulykken.

Ambulansehelikopter på plass ved ulykkesstedet i Snåsa

RASKT PÅ PLASS: Ambulansehelikopteret var raskt på plass etter ulykken, og en passasjer slapp fra kollisjonen med livet i behold.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Men kommisjonen kommer også med kritikk av Statens vegvesens vintervedlikehold på E6 i Snåsa.

«Undersøkelsen har avdekket flere mangler ved entreprenørenes vinterdriftsarbeid, samt mangler ved Statens vegvesens oppfølging og kvalitetssikring av vinterdriftsarbeidet», står det i rapporten fra Statens havarikommisjon.

– Vi har sett på kontrakten, og vi har funnet mangler og utfordringer som vi håper miljøet nå vil ta tak i. Tilbakemeldingene vi får, er at undersøkelsen er viktig for å bedre sikkerheten innenfor drift og vedlikehold, sier Mellum til NRK.

Kommisjonen konkluderer med at «lav veibanefriksjon på ulykkesstedet var den utløsende årsaken til at det sørgående vogntoget mistet veigrepet og kom over i motgående kjørefelt».

– Dette var en tragisk ulykke, og vi må ta kritikken fra Statens havarikommisjon til etterretning, sier avdelingsdirektør Ruth Helene Myklebust i Statens vegvesen til NRK.

Ulykkesstedet hvor to lastebiler kolliderte ved Hammer i Snåsa

To sjåfører omkom

Den ene sjåføren som omkom var fra Steinkjer, og kjørte for et Namsos-firma. Den andre var en polsk sjåfør. I tillegg ble en passasjer skadd i ulykken.

Ulykken skjedde like før klokka 11 denne søndagen i februar. Da kolliderte de to vogntogene på E6 ved Snåsavatnet, og det ene vogntoget tok umiddelbart fyr etter det voldsomme sammenstøtet.

Luftambulansen letter fra ulykkesstedet i Snåsa
Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det var ingen vitner til ulykken, men folk som bor i nærheten var raskt på plass og hjalp til etter kollisjonen. Både kriminalteknikere fra politiet, og Statens havarikommisjons representanter undersøkte ulykken grundig i tida etterpå.

Har ikke evaluert ulykken

Havarikommisjonen skriver i rapporten at verken Statens vegvesen eller entreprenørene har gjennomført en systematisk vurdering og evaluering av vinterdriftsarbeidet i etterkant av ulykken. Kommisjonen savner retningslinjer for evaluering av vinterdriftsarbeid i lys av alvorlige hendelser og veitrafikkulykker.

De mener Statens vegvesen i større grad bør legge til rette for nasjonal læring innen vinterdrift.

Statens havarikommisjon kommer nå med flere tilrådinger etter ulykken og ber blant annet Statens vegvesen etablere interne rutiner for å sikre oppfølging av kontraktskrav.

De blir også bedt om å gjennomgå og forsterke interne kvalitetssikringsrutiner for å sikre riktig oppfølging av kravene i kontrakten om vinterdrift, og om å bedre samarbeidet med entreprenørene om vintervedlikeholdet, og ikke minst evaluere dette arbeidet med tanke på alvorlige hendelser og ulykker om vinteren.

– Skal forbedre oss

Havarikommisjonen tilrår også selskapet Veidekke Industri AS om å gjennomføre tiltak i egen organisasjon som sikrer evaluering og læring fra vinterdriftsarbeidet i lys av alvorlige hendelser. Særlig knyttet til ulykker om vinteren.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og vi skal svare på de tilrådingene kommisjonen kommer med i rapporten. Jeg vil legge til at vi hadde en gammel kontrakt med entreprenøren på dette tidspunktet.

– Nå har vi en ny og forbedret avtale med den samme entreprenøren som trer i kraft i september, sier Myklebust, som dermed håper på bedre vintervedlikehold den kommende vinteren.