Staten spanderer kjøkken på sykeheimene – kommunene vil ikke ha det

Husbanken har satt av 100 millioner kroner i år til å bygge nye kjøkken og kantiner i norske sykeheimer. Så langt er bare 25 millioner av dem brukt.

Storkjøkken Skogn

VIL DRIVE STORT: Storkjøkkenet på Skogn i Levanger lager mat som fraktes til omsorgssenter i nærheten. Kommunen mener det blir for dyrt å drive egne kjøkken rundt omkring på sykehjemmene, selv om de skulle få støtte til bygging.

Foto: Rita Kleven

Det har vært et mål for regjeringa å få tilbake flere kjøkken på sykeheimene. Mange får levert mat fra store produksjonskjøkken.

Derfor opprettet regjeringa ei ny tilskuddsordning i 2019. I år har Husbanken nesten 100 millioner kroner som kan fordeles til kommuner som vil bygge kjøkken på eksisterende sykeheimer og omsorgssenter.

Men interessen hos kommunene er lav. 75 millioner er ubrukt og kan søkes på de tre neste månedene.

– Hvis man har prosjekter, så løp og kjøp. Det er gode muligheter for å få penger, sier Georg Vesterhus, regiondirektør i Husbanken.

Storkjøkken Skogn

FÅ KOMMUNER SØKER: Levanger kommune søker ikke om tilskudd til lokale kjøkken. Onsdag kveld vedtok kommunestyret at det skal bygges ett nytt stort produksjonskjøkken til 37 millioner kroner på Skogn Helsetun.

Foto: Rita Kleven

Fikk over 18 millioner til kjøkken

Tilskudd på 18,5 millioner kroner fra Husbanken gjør det mulig å bygge kjøkken både på sykeheimen på Voss og på Vetleflaten omsorgssenter. Det vedtok et enstemmig kommunestyre 27. august.

– Jeg gleder meg veldig. Det er på mange vis en sak der vi tar innbyggerne og beboerne på sykeheimene på alvor. Vi driver med politikk og må lytte til innbyggerne, sier ordfører på Voss, Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Han sier saken har skapt mye engasjement blant folk.

– Det er et verdivalg og det handler om å gi verdig omsorg, mener han.

Nytt kjøkken Vetleflaten- Voss

FIKK TILSKUDD FRA HUSBANKEN. Slik vil de se ut når nytt kjøkken på Voss blir ferdig. Det blir mulig å se kokken på kjøkkenet. .

Foto: BRUKET arkitektur

Få kommuner søker

Husbanken har så langt gitt penger til kjøkken i Lillestrøm, Vindafjord og Voss kommune. I tillegg er det levert søknad fra enda en kommune.

– Hvorfor er det så få som søker om tilskudd?

– Det halvåret vi har bak oss nå med pandemi, nedstenging og strenge smitteverntiltak på sykeheimer og omsorgsboliger har helt sikkert hatt en vesentlig betydning, tror Vesterhus.

Husbanken har igjen millionbeløp til utbetaling. De kan fordele til sammen 96,8 millioner kroner i 2020. Tilskuddene fullfinansierer ikke lokale kjøkken, men dekker deler av kostnaden.

Regiondirektør Georg Vesterhus i Husbanken

HAR MYE PENGER IGJEN: Regiondirektør i Husbanken, Georg Vesterhus, sier det er gode sjanser for å få penger til lokale kjøkken. Husbanken har igjen 75 millioner kroner som kan fordeles i 2020.

Foto: Bent Lindsetmo

Flere eldre er underernærte

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frøydis Høyem (H) sier det er et mål at det blir flere egne kjøkken i sykeheimer og omsorgsboliger. Det er slått fast i eldrereformen «Leve hele livet».

– Dette skal bidra til å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse, og bringe matlaging tettere på beboerne, sier Høyem.

Det er ei utfordring at mange eldre ikke får i seg nok mat.

– Mange eldre er underernærte, og maten må derfor være tilpasset den enkeltes behov og ønsker, sier Høyem.

Hun sier at regjeringa nå jobber med en nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre, på sykehjem og i hjemmetjenesten. Regjeringen planlegger å legge frem denne rundt årsskiftet.

Frøydis Høyem, statssekretær (H), Helse- og omsorgsdepartementet

ET MÅL FOR REGJERINGA MED FLERE LOKALE KJØKKEN: Statssekretær Frøydis Høyem sier det er et mål å bringe matlaging tettere på beboerne.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Mener lokale kjøkken blir for dyre

På storkjøkkenet på Skogn i Levanger legges nylaget middagsmat i esker som fraktes til omsorgssentret noen kilometer unna.

Neste år skal kjøkkenet bli utvidet for over 30 millioner kroner. Det ble vedtatt på et kommunestyremøte onsdag kveld. Da vil mat leveres herfra til omsorgssentrene og sykeheimen i Levanger.

Kommunaldirektør Ola Stene mener at det ikke lønner seg å bygge lokale kjøkken, selv om de får tilskudd fra Husbanken. Han mener engangssummen de får av staten ikke er nok for å drifte kjøkken på alle sykeheimene.

– Vi hadde fått en mer kostbar drift. Da måtte vi ha bemannet fem kjøkken. Det krever i alle fall seks årsverk mer, sier Ola Stene, kommunaldirektør i Levanger kommune.

Mat på sykehjem

VIL HA TILBAKE KJØKKEN PÅ SYKEHEIMER: En av tre som kommer til norske sykehus er underernærte, viser tall fra Nasjonalt Råd for ernæring. Regjeringa vil ha flere lokale kjøkken på sykeheimer, men interessen i kommunene er liten i år.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK