Hopp til innhold

Staten frikjent i gjerdetvist

Jernbaneverket har ikke plikt til å vedlikeholde gjerdene langs Dovrebanen for å hindre at sauer blir påkjørt, mener Sør-Trøndelag tingrett.

17 kyr blei drepne av toget i Rennebu og Oppdal

Bakgrunnen for tvisten var at Jernbaneverket nektet å betale erstatning etter at 17 storfe og kalver ble påkjørt av et godstog på grensen mellom Oppdal og Rennebu kommuner i Sør-Trøndelag i 2006.

Foto: Geir Olav Slåen

De fire kommunene Dovre, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal gikk til sak mot staten og Jernbaneverket på grunn av store problemer med sau på jernbanesporet.

Jernbaneverket vant

Sør-Trøndelag tingrett slår fast at at staten har vunnet gjerdestriden.

- Vi har mottatt dommen onsdag, og er fornøyd med at staten og Jernbaneverket vant saken, sier advokat Ole Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten.

Slik retten ser det har det ikke oppstått noen gjerdeplikt for jernbanen. Retten peker på at kommunene og grunneiere har trodd at gjerdeplikten gikk lenger, fordi jernbanen lenge gjorde en god jobb med vedlikeholdet.

Retten sitter igjen med det klare inntrykket at Jernbaneverket gjorde et godt arbeid med å vedlikeholde gjerdene fram til utover 1970-tallet. Her har det skjedd en radikal endring, i følge retten.

Skuffet over rettstap

Ordfører i Oppdal, Ola Røtvei, er overrasket og skuffet over tapet i gjerderettssaken.

– Jeg er selvsagt skuffet over dommen. Vi hadde håp om å vinne fram, sier Ola Røtvei til opp.no .

– Retten mener saken reiser spørsmål rundt flere tvilsomme forhold, og at kommunene har hatt god grunn til å ta denne saken for retten, sier Røtvei.

Dette kan være forhold som kommunene nå vil vurdere om er sterke nok til at de kan gå videre og vinne en eventuell ankesak i Lagmannsretten.

Røtvei sier kommunene nå vil gå gjennom dommen sammen med sin advokat før de bestemmer seg for om saken skal ankes, skriver opp.no .

– Vi skal gå nøye gjennom dommen, og vurdere om vi skal anke.

Gjerdene er dårlig vedlikeholdt

Gjerdene over lange strekninger langs Dovrebanen ligger nede, er fjerna eller er blitt tildekket av vegetasjon. Retten legger til grunn av jernbanen de siste åra har reparert gjerder, men ikke systematisk.

Selv har Jernbaneverket sagt at domstolen bør være tilbakeholden med å påføre det offentlige kostnader, som her kan være 50 millioner kroner årlig for Dovrebanen, uten at grunnlaget er vurdert politisk.

Sør-Trøndelag tingrett slår fast at Jernbaneverket selv ut fra eget skjønn må avgjøre hvor mye man ønsker å gjerde.

Nye gjerder på deler av Dovrebanen

Jernbaneverket er helt klar over at det delvis er en del sauer like ved jernbaneskinnene på Dovrebanen.

- Enkelte ganger jager ansatte i Jernbaneverket vekk sauene. På en del av strekningen nord for en tunnel på Dombås blir det satt opp nytt gjerde i sommer. Det skjer uavhengig av dommen i Sør-Trøndelag tingrett, sier informasjonsansvarlig Arvid Bårdstu i Jernbaneverket.

Sauer på toglinje
Foto: Snorre Sjøvoll