Hopp til innhold

Starter nasjonal aksjonsgruppe mot vindkraft

Vindkraftmotstandere rundt omkring i landet slår seg sammen og lover flere og mer koordinerte aksjoner mot vindkraftutbygging.

Vindkraftutbygging Sørmarkfjellet

Det kan bli atskillig flere aksjonister på Sørmarkfjellet i Flatanger hvis organisasjonen Motvind får det som de vil.

Foto: Wenche Dahle

En økende motstand mot vindkraft i hele landet har ført til at aksjonistene har blitt enige om å slå seg sammen til organisasjonen Motvind.

Lokale aksjonsgrupper skal bestå, men Motvind-organisasjonen skal gi vindkraftmotstanderne en klar stemme mot politikere og andre aktører.

– Vi har etterlyst dette alle vi som har vært fremst i disse aksjonene.

Det sier leder for Nei til vindkraft på Frøya, Hans Anton Grønskag. Han er oppført som nestleder i den nye organisasjonen.

Hans Anton Grønskag, Eskil Sandvik og Per Ole Sandvik heiste flagget mot vindkraft

Hans Anton Grønskag (til venstre), Eskil Sandvik og Per Ole Sandvik har plantet mange flagg mot vindkraft på Frøya

Foto: Ronny Teigås / NRK

– Dette er veldig viktig. For det er ikke bare Sørmarkfjellet, bare Øyfjellet, bare Frøya eller bare Finnskogen. Det handler om naturen.

Det sier Torbjørn Lindseth, aksjonsleder i Flatanger. Både Lindseth og Grønskag er enige om at dette er viktig for å møte nasjonale høringer, politikere og kraftbransje med styrke.

Torbjørn Lindseth

Torbjørn Lindseth er fortvilet over inngrepene i Sørmarkfjellet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Vil stoppe igangsatte prosjekter

– Problemet er at vindkraftutbyggerne går inn i små bygder i Norge der motstand lokalt har vært vanskelig å organisere, sier Eivind Salen.

Han har frontet motstand mot utbygging på Vardafjellet i Sandnes, og blir nasjonal leder i Motvind.

– Vi skal samle og forene alle disse små plassene, sier Salen.

Han legger til at de også vil bidra med håp, for så langt har aksjonene vært preget av mye fortvilelse fra lokalbefolkning som ser at natur de er glad i blir bygd ned.

Motvind vil gå etter flere avgjørelser i NVE, i Olje- og energidepartementet og hos andre statlige aktører, lover Salen. Han mener flere konsekvensutredninger ikke holder mål faglig.

Har du tro på at dere kan stoppe igangsatte vindkraftutbygginger?

– Jeg er ganske sikker på at vi vil det.

Vil hjelpe enkeltpersoner

Motvind ønsker også å bistå huseiere og grunneiere som føler seg overkjørt av vindkraftutbyggere.

– Folk som har eiendom i nærheten av vindkraft får eiendommen redusert med flere hundre tusen og står helt hjelpeløse. De får ikke noe hjelp av kommune eller statlige organ. De vil vi hjelpe, om så er med rettslige skritt, sier Salen.

Flere aksjonister er også bøtelagt av politiet.

Han håper sponsorer vil gi dem økonomiske muskler til dette. Ellers skal organisasjonen driftes med medlemskontingent.

Fem politibiler ved Sørmarkfjellet

Politiet har brukt store ressurser for å hindre aksjonister i å ta seg inn på anleggsområder i norske fjell. De kan få mer å gjøre.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Forsmak om en uke

En felles aksjon i Oslo 8. september kan bli en forsmak på hva vindkraftmotstanderne kan oppnå i samlet flokk. Ifølge aksjonslederen på Frøya vil vi få se flere koordinerte aksjoner framover.

– Helt klart. Det blir lettere å få det til, sier Grønskag

Han har tro på at tilreisende aksjonister vil komme langveisfra både til Frøya og Flatanger i tida som kommer, og får støtte fra Lindseth og Salen.

I tillegg til et nasjonalt styre er målet å få noen regionale avdelinger i Motvind.

– Det er veldig viktig at vi får til det nå, for Trøndelag er et bråkeområde sammen med Rogaland, sier Grønskag.

Se TV-dokumentaren «En kamp mot vindmøller»:

Utbyggingen av vindmølleparker skaper store konflikter over hele landet. I Trøndelagsbygda Flatanger har lokale aksjonister hindret anleggsarbeidet. Politiet har kjørt sambygdinger på glattceclle. Utbyggerne som trodde de var miljøvennlige har blitt miljøfiende nummer 1.

Utbyggingen av vindkraftverk skaper store konflikter over hele landet. I Trøndelagsbygda Flatanger har lokale aksjonister hindret anleggsarbeidet. Politiet har kjørt sambygdinger på glattcelle. Utbyggerne som trodde de var miljøvennlige har blitt miljøfiende nummer ett.