To dager satt av i drapssak

Rettsaken etter drapet ved Namsos bo- og servicesenter starter i Namdal tingrett i dag. Det er kun satt av to dager til behandling av saken, hvor ei 52 år gammel kvinne har erkjent å stukket ned og drept den 36 år gamle Maggy Andersen.

Kripos ved Namsos bo- og servicesenter

Politiet var i startfasen usikker på hvem som kunne stå bak drapet. Her er Kripos på veg inn i bygningen.

Foto: Knut Inge Seem / NRK

Det var om formiddagen 4. januar i år at ei kvinne, Maggy Andersen, ble funnet knivstukket i leiligheta si ved Namsos bo- og servicesenter.

Politiet var i startfasen usikker på hvem som kunne stå bak, og saken fikk stor oppmerksomhet i media.

Etter hvert ble det klart at man sto ovenfor en drapssak.

Alt tyder på tvungent psykisk helsevern

Maggy Andersen døde på sykehuset, og en av naboene på samme avdeling på bo- og servicesenteret, ei 52 år gammel kvinne, tilsto å ha stukket.

I dag før rettsaken starter er det kjent at hun tidligere er dømt til fem års sikring for drapsforsøk, grovt ran og flere tilfeller av ildspåsettelse.

Hun sitter ikke i normal varetekt, og alt tyder på at dommen vil bli tvungent psykisk helsevern i og med at 52-åringen skal ha vært psykotisk da drapet skjedde.

Ivar Hustad, som er kvinnens forsvarer, sier det meste er avklart før saken begynner, og at han ikke vil bestride at kvinna blir overført til psykisk helsevern. Likevel må det en rettssak til. En rettssak som det er satt av bare to dager til.

– Det er til syvende og sist retten som avgjør utilregnelighetsspørsmålet. Men i denne saken foreligger det en rimelig klar og tydelig uttalelse fra den rettsoppnevnte sakkyndige. Og den kommer nok ikke til å bli imøtegått av tiltalte selv. Sånn sett er utfallet enkelt å forutse, sier Hustad.

Må gjennomføre rettsprosessen

– Er ikke dette en sak som nærmest er avgjort i og med at det foreligger ei tilståelse?

– Jo, tiltalte har gitt et par politiforklaringer hvor hun i detalj har redegjort for hendelsesforløpet, og hvor det framgår klart at det er hun som har forvoldt Maggy Andersens død, sier Hustad.

Han viser likevel til at det uansett er retten som skal ta stilling til psykosespørsmålet og om den 52-årige kvinna var tilregnelig.

– Domstolen må gjennomføre rettsprosessen, ikke minst av hensyn til alle impliserte. I tillegg er det pårørende som har krevd oppreisning og erstatning, sier Hustad.

– Vil det bli belyst hvem som har ansvar for at en psykotisk person er plassert på en slik institusjon som Namsos bo- og servicesenter?

– Det kunne kanskje vært det i en sak hvor straffeutmåling var et moment. Men i denne saken er det ikke tatt noe intiativ for å reise den problemstillinga, sier Ivar Hustad.

Ei kvinne som bodde her på Namsos bo-og servicesenter er siktet for drap.

Det er satt av kun to dager til rettssaken etter drapet ved Namsos bo- og servicesenter.

Foto: Mette Moslet Kjesbu