– Det er en god start på dagen

Johanne Waldal (10) synes skoledagen blir bedre av at hun håndhilser på læreren når hun kommer om morgenen. Møtet i døra gjør at elevene får mulighet til å si fra hvis de er lei seg, de blir roligere og lærer dermed mer på skolen.

Elever hilser på læreren

Johanne Waldal, Jenny Markussen, Fredrik Vestgøte, Ruben Johnsen og Kristoffer Strømdal Wik hilser på lærer Margaret Arntzen Leirvik.

Foto: Lise Sørensen / NRK

– God morgen, Jenny. God morgen, Benjamin. Er formen din bedre i dag?

Lærer Margaret Arntzen Leirvik står i oransje bluse i døra inn til klasserommet til femte trinn i tredje etasje på Ila skole i Trondheim. Én etter én kommer elevene med skolesekkene sine inn i korridoren for å starte dagen. De fleste hilser bare, men noen forteller litt om hva som opptar dem.

Etter håndtrykket med læreren finner elevene pultene sine og tar frem bøkene inne i klasserommet. Håndtrykket i døra gjør at alle vet at timen har startet og at skoledagen er i gang.

Skaper bedre trivsel

– Det er en god start på dagen. Man føler seg velkommen, og ikke bare at man kommer hit for å være her, sier Johanne Valldal og Jenny Markussen.

De får støtte av klassekamerat Fredrik Vestgøte.

– Det blir litt mer at alle liker å være på skolen. Det er viktig.

Margaret Arntzen Leirvik

Lærer Margaret Arntzen Leirvik synes det er koselig å håndhilse på alle elevene sine, men hun bruker antibac hver dag.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Hele seansen i døra tar omtrent fem minutter. Lærer Margaret Arntzen Leirvik blir rørt av å høre hva elevene synes om å bli møtt på denne måten.

– Dette er jo ikke noe vi har snakket noe om, det er jo bare noe vi gjør. Jeg har aldri spurt elevene om det, så det var artig å høre hvor mye det betyr. Det er jo kjempefint at de opplever det slik som vi ønsker at de skal oppleve det.

Hun mener det handler om å vise respekt, om å vise at alle er like viktige og at barna betyr noe for de som jobber på skolen.

– Jeg tror også at barna opplever at de blir tatt på alvor.

Smalltalk viktig for læringa

Det er fem år siden Ila skole i Trondheim startet med å ta i mot elevene med et håndtrykk om morgenen. Siden har det spredt seg til mange av skolene i kommunen.

Også skoler i resten av landet starter dagen på denne måten, men verken Utdanningsforbundet eller Utdanningsdirektoratet har noen oversikt over omfanget.

Rektor, Ila skole, Trude Mathiesen

Rektor ved Ila skole, Trude Mathiesen, har jobbet mye med læringsmiljøet ved skolen.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Rektor ved Ila skole, Trude Mathiesen, forteller at det å håndhilse i døra om morgenen er viktig for å bygge relasjonen mellom lærer og elev.

– Og det handler om smalltalk, det handler om å se ungen i øynene, om å si navnet. Hver dag. Vi vet at noen får mye oppmerksomhet i løpet av en dag, mens andre får lite oppmerksomhet. Vi sikrer i alle fall i det møtet at alle blir sett.

– Hvorfor er det viktig?

– Vi vet at det har effekt på læringen. Forskning sier at gode læringsmiljø påvirker læringsresultatene til elevene. Vi vet at barn som er trygge har større forutsetning for å lykkes. Hvis du bruker mye kapasitet på å være tilstede, takle omgivelsen blir ikke kapasiteten til å lære så stor.

Byr på seg selv

Nettopp dette bekrefter professor i pedagogikk ved NTNU, May Britt Drugli. Hun synes det skolen gjør er veldig bra, og sier det er en klar sammenheng mellom et positivt læringsmiljø og hvor mye barna lærer på skolen. For det er ikke nok å for læreren å være faglig sterk.

May Britt Drugli, professor ved NTNU

Pedagogikkprofessor May Britt Drugli synes det skolen gjør er veldig bra, og at det er en klar sammenheng mellom et positivt læringsmiljø og hvor mye barna lærer på skolen.

Foto: NTNU

– Forskning viser at lærerne også må være i stand til å ha gode relasjoner til elevene sine, og de må være gode til å lede klassen. «Når du ser meg, ser jeg deg» - læreren skaffer seg et godt utgangspunkt for å få elevenes oppmerksomhet og samarbeid. Vi har veldig gode forskningsresultater på dette.

Det å håndhilse på elevene er en av måtene læreren kan oppnå dette på, men håndhilsing er for mange noe litt «gammeldags».

I en av lærebøkene på femte trinn blir skikker for å hilse i ulike land beskrevet. Her står det nettopp at det var vanlig å håndhilse i Norge før i tida.

– Så det er nok kanskje regnet som litt gammeldags, men jeg tror ikke elevene opplever det slik, – og ikke vi lærerne heller. Det er trygt, respektfullt, forutsigbart og godt å bli møtt på den måten, sier lærer Margaret Arntzen Leirvik.

Føler seg roligere

Hun har fått femte trinn til å bytte ut stillelesningsbøker med engelsk gramatikk, og nå forklarer hun elevene når man skal bruke «a» og når man skal bruke «an».

Margaret Arntzen Leirvik tar i mot femte trinn

Margaret Arntzen Leirvik er den første som kommer til klasserommet i morgenen. Før undervisninga starter, må alle barna ta henne i hånda.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Det er fortsatt rolig i klasserommet, slik som det også var tidligere på dagen. Det er også en effekt av håndhilsinga, for møtet med læreren gjør at barna blir roligere. Elev på femte trinn, Johanne Waldal, forklarer dette slik:

– Hvis man bare går rett inn tenker man ikke over å bli rolig, men hvis man hilser på noen og tar noen i hånda og ser at de smiler så føler man seg roligere. Det er hyggelig, og når man blir gjort noe hyggelig mot, føler man seg litt roligere.

Professor May Britt Drugli mener også håndhilsinga gir et godt utgangspunkt for stemninga i klasserommet utover dagen.

– Et slikt møte person til person som gjør at mange elever faller på plass. De får også bekreftelse på at læreren er der hvis de trenger det senere. Barn som vet at de voksne er der for dem ved behov, vil være roligere enn barn som ikke føler seg sett.

Får ordnet opp med én gang

Det har blitt tid for friminutt i skolegården på Ila skole. På asfalten mellom høye bygg i murstein skinner sola på barna som alle har blitt møtt på samme måte av lærerne sine om morgenen. Det er elev på femte trinn, Kristoffer Strømdal Wik, glad for.

Kristoffer Strømdahl Vik

Kristoffer Strømdal Wik vet han kan si fra til læreren hvis noe plager ham.

Foto: Lise Sørensen / NRK

– Det er ingen som føler seg utestengt og man føler at lærerne er like hyggelige mot alle, og at de liker alle like mye.

For når læreren står i døra og hilser på hver enkelt elev, gir det barna en god mulighet til å si fra om ting som plager dem.

– Hvis det skjer noe på skoleveien eller noe, har man sjansen til å si fra til læreren, forteller Kristoffer Strømdal Wik.

– Så man får tømt seg litt hvis du trenger det?

– Ja, hvis man har noe på hjertet.

 Fredrik Vestgjøte, Ruben Johnsen, Johanne Valldal, Kristoffer Strømdahl Vik, Jenny Markussen.

F.v. Fredrik Vestgjøte, Ruben Johnsen, Johanne Waldal, Kristoffer Strømdal Wik, Jenny Markussen

Foto: Lise Sørensen / NRK

Oppfordrer flere skoler til å håndhilse

Også lærerne kan fange opp hvis det er noe ekstra i møtet i døra. Dersom noen sliter med noe som krever mer enn læreren klarer å ordne opp i her, setter de av tid etter at timen har begynt. Det opplevde Johanne da hun en morgen ble plaget i utetida før skolen begynte.

– Når jeg kom inn var jeg lei meg, og jeg fikk trøst av lærerne. Så fikk vi ordnet opp i det nesten med en gang.

– Ville du ikke sagt fra uansett?

– Jeg tror kanskje ikke jeg hadde sagt det med en gang. Når læreren står i døra får du sagt det med en gang.

Det å håndhilse blir anbefalt i flere programmer som brukes i skolen, ifølge professor May Britt Drugli, og hun tror det derfor blir mer brukt nå enn før. Men hun har en klar oppfordring til de som ikke starter dagen på denne måten:

– Dette er noe flere kan gjøre!