Stadig mer elg og rådyr påkjørt

Trønderne kolliderer stadig oftere med elg og rådyr. Antall dyrepåkjørsler i Nord-Trødnelag er tredoblet de siste 20 årene.

 

Forsikringsselskaper i fylket har i løpet av de siste ti årene fått rapporter om over 2300 påkjørsler av dyr i Nord-Trøndelag.

Idar Ertsås i Trygg Trafikk sier dette er et alvorlig problem.

- Dette er et problem vi strir med. Vi er jo et fylke med stor viltbestand, og da også mange påkjørsler av dyr.

Foreløpig er rydding av terrenget langs veiene den mest effektive løsningen for å hindre at dyrene kommer ut i veibanen. Men ifølge Ertsås har ikke dette arbeidet kommet langt nok enda.

- Det er på langt nært godt nok. Vi har store veistrekninger med mye vilt som enda ikke er ryddet. I tillegg er det også viktig å holde kratt og skog nede. Her har myndighetene også en stor oppgave foran seg.

Nærøy på topp

Lille Nærøy kommune ligger helt i toppen på ulykkesstatistikken når det gjelder dyrepåkjørsler.

Kommunen har en høy bestand av elg og rådyr, og dessuten lange veistrekninger. Skogbrukssjef Egil Solstad mener kommunen får for lite penger til forebyggende prosjekter.

- Vi søker hvert år på midler fra et spleiselag hvor blant annet Fylkesmannen, vegvesenet og jernbaneverket spytter i. Nærøy har fått omtrent 20 - 30 000 kroner hvert år.

Foreløpig er derfor ekstra påpasselige trafikkanter det som kan få ned ulykkestallene på kort sikt.