– Drømmen er å kunne betale sin egen mat

Stadig flere unge med spesielle behov står uten arbeid. Dette er ei utfordring for NAV.

De har følt seg som tapere og har gått mange bratte bakker. Men nå kan de smile til kunder og være til nytte på nyåpna Cafe hjerteknekten i Steinkjer.

VIDEO: Her kan du se gleden blant ungdommer i Steinkjer som har fått muligheten til å komme ut i arbeidslivet.

Tarje Bjørgan

Tarje Bjørgan: – I framtida drømmer jeg om å ha mulighet til å betale min egen mat.

Foto: Eivind Aabakken/NRK
Tone Flaten

Tone Flaten er prosjektleder i REKO. Hun er bekymret for at antallet i denne gruppen øker.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

I aldersgruppen under 30 år utgjør unge med nedsatt arbeidsevne i Norge snaut 40 000.

Det betyr at det er flere unge med nedsatt arbeidsevne enn unge uførepensjonister og unge arbeidsledige til sammen.

– Dette er en gruppe som er voksende, som er sammensatt og som får liten oppmerksomhet i samfunnsdebatten, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV i ei pressemelding.

– Det er mange om beinet

I Steinkjer i Nord-Trøndelag har man nå gjort et forsøk på å hjelpe folk i denne livssituasjonen.

Her har de åpnet en ny kafeteria, hvor unge med nedsatt arbeidsevne får en sjanse til å prøve ut arbeidslivet.

– Arbeidsmarkedet er tøft. Det er mange om beinet, så dette er en veldig god mulighet for meg. Nå har jeg noe å ha på CVen til senere, sier Tarje Bjørgan, som er servitør ved Cafe Hjerteknekten.

Ei ressurskrevende gruppe

Kaféprosjektet er et samarbeid mellom blant andre, REKO attføring og NAV Steinkjer.

Dette er en ressurskrevende gruppe for NAV.

Flertallet har helseproblemer, noen av dem i en slik grad at de trenger medisinsk oppfølging og ikke er aktuelle for tiltak eller jobb, mens en høy andel mangler utdanning og relevant arbeidserfaring.

– Vi ser at i mange tilfeller kreves det systematisk og langvarig innsats for å få dem tilbake i arbeid. Vi må jobbe med dette langs mange akser, sier Åsholt.

Høye tall

Silje Madelen Trætli Olsen har også fått jobb ved Cafe Hjerteknekten i Steinkjer. Hun innrømmer at tilværelsen har vært et slit til tider.

– Jeg har hatt en del personlige problemer, skolegangen hadde mye med det å gjøre. Det har også vært rus inne i bildet, sier hun til NRK.

I mars måned var det omtrent 730 ungdommer i Nord-Trøndelag og 950 i Sør-Trøndelag som var registrert hos NAV med spesielt tilpasset innsatsbehov.

– Drømmen er å betale min egen mat

– Det sier noe om hvor mange som faktisk strever med å komme seg inn i ordinært arbeidsliv eller inn i utdanningsløpet, sier Tone Flaten, som er prosjektleder i REKO.

De ansatte ved den nyåpna kafeteriaen er svært fornøyd med arbeidsplassen. Nå håper Tarje Bjørgan på en fast jobb.

– Det er drømmen. Jeg ønsker å ha mulighet til å betale min egen mat og husleie uten hjelp fra NAV, sier han.