Normal

St.Olavs ber om utsatt sparekrav

St.Olavs Hospital kan bli nødt til å gå til nye store oppsigelser dersom kravet om å gå i balanse neste år opprettholdes.

Nye 800 årsverk må fjernes om eierne opprettholder kravet om å gå i balanse neste år.

- Å spare 430 millioner kroner i løpet av neste budsjettår er urealistisk, sier styreleder Nils Kvernmo til NRK MidtNytt i kveld.

Styret skriver i en pressemelding at de ber Helse Midt-Norge om å utsette kravet om å gå i balanse til 2008. Kvernmo sier driftssituasjonen ved sykehuset er mye vanskeligere enn det styret først trodde.

Oppsigelser uansett

Selv om de får utsatt kravet om balanse må de ansatte være forberedt på oppsigelser. Det økonomiske uføret som sykehuset er kommet opp i krever dramatiske omstillinger, men Kvernmo håper nå å få aksept for å forskyve balansekravet enda et år så de får litt mer tid.

Kvernmo sier han har hatt god dialog med styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge. Han vet henvendelsen blir tatt seriøst og forventer en rask avklaring fra Helse Midt-Norge.

Dårlige prognoser

Prognosene som sykehusledelsen har lagt frem for styret i høst har blitt forverret stikk i strid med de økonomiske målsetningen. Nå pågår det en intens drakamp internt om hvordan de skal klare å få ned kostnadene. Nye forslag til nedskjæringer skal legges frem før neste styremøte.

Styreleder Nils Kvernmo sier styret i løpet av høsten har måttet innse at driftssituasjonen ved sykehuset er verre enn de først trodde. Sykehuset har ikke gode nok system for å styre økonomi og aktivitet. Dette vil de nå prøve å få på plass så sykehuset kan vise at de klarer å drive kostnadseffektivt.

- Sykehusledelsen må vise at de klarer å styre i eget hus og målet nå er å kunne vise hva prisen for et sykehusopphold er på hver enkelt avdeling, sier Kvernmo til NRK.