Hopp til innhold

St. Olavs hospital senker beredskapen

Til tross for høye smittetall torsdag senker sykehuset i Trondheim beredskapen. Flere sykehus velger likevel å opprettholde gult nivå.

Skilt utenfor St. Olavs hospital i Trondheim, som viser vei til ambulanseinngang, akuttmottak og hjerte-lunge-senteret.

GRØNT NIVÅ: Etter ni uker er St. Olav tilbake på grønt nivå

Foto: ANDERS WERNER ØFSTI / NRK

Torsdag morgen melder St. Olav at sykehuset nå endrer til «grønt, men skjerpet beredskap». Dette skjer etter ni uker med høynet beredskap ved sykehuset.

Senkingen i beredskapsnivå er for at sykehuset skal kunne legge til rette for planlagt virksomhet og gjennomføre utsatte operasjoner.

Dette skjer samtidig som Trondheim opplevde en smittetopp på onsdag med 254 nye smittede.

Torsdag var det 206 nye registrerte personer med koronavirus.

Lavere sykefravær

Det er færre korona-pasienter innlagt ved St. Olav enn tidligere. Det høye sykefraværet har også gått ned på sykehuset til et mer normalt nivå.

– Dette gjør situasjonen lettere, og det er viktig at vi har et beredskapsnivå som er tilpasset situasjonen, sier Aasved.

Tiltakene for å avhjelpe fullt sykehus blir fortsatt stående, fordi de enda er nødvendige, opplyser Aasved.

Gro Lillebø, hovedtillitsvalgt ved St. Olav håper senkingen av beredskapsnivå vil fjerne litt av presset på slitne ansatte.

- Men vi er fortsatt bekymret og har stor andel overtidstimer, sier Lillebø.

Flere med grønt nivå

Slik er situasjonen ved de andre sykehusene:

  • Akershus universitetssykehus: grønt nivå siden 16. desember

  • Oslo universitetssykehus: grønt nivå siden desember

  • Stavanger universitetssjukehus: gult nivå

  • Haugesund sykehus: gult nivå

  • Helse Bergen: gult nivå

  • Helse Møre og Romsdal: grønt nivå siden 3. januar

  • Nordlandssykehuset: grønt nivå siden 4. januar

  • Universitetssykehuset Nord-Norge: gult nivå

Ta igjen utsatte operasjoner

600 pasienter har fått utsatt operasjon eller behandling de siste månedene ved St. Olavs hospital.

Nå vil sykehuset forsøke å gjøre noe med etterslepet.

– Vi har et vindu akkurat nå, og det gjør at vi kan behandle flere pasienter enn vi har klart de siste ukene, sier Aasved.

Sykehusdirektøren påpeker at det er viktig å ta igjen et etterslep før en eventuell ny smittebølge kommer.

Forberedt på å høyne

Sykehusledelsen er forberedt på at antall innlagte korona-pasienter vil øke når smittebølgen treffer Trøndelag.

Dermed kan sykehuset raskt måtte høyne beredskapen igjen.

– Vi har nå oppdaterte og solide beredskapsplaner, og kan derfor gjøre endringer i beredskapen på kort varsel. Vi vet ikke hvor lenge vi har dette handlingsrommet, men det er viktig at vi utnytter situasjonen godt, sier Aasved.