St. Jørgens hus

St. Jørgens hus ble grunnlagt som aldershjem for «gamle borgere og borgersker» i 1607. Hjemmet hadde opprinnelig 16 plasser, og de som bodde der, fikk i tillegg til husly, mat og brensel, fri begravelse. Senere var det bare Senere var det bare enslige damer som fikk plass på hjemmet.

St. Jørgens hus
Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg / NRK

Hør historien om St. Jørgens hus: