NRK Meny
Normal

Spyling kan gi store skader på laksen

Mattilsynet er bekymret for den utstrakte bruken av lusespylere som lakseoppdretterne nå legger opp til. Tilsynet har allerede oppdaget store skader på fisken etter at den er blitt spylt for lus.

Skader på laks

Store sårskader på laksen er blitt et stort problem når den spyles for lus.

Foto: Aqua Kompetanse

John Bjarne Falch

John Bjarne Falch i Mattilsynet er bekymret over utviklingen når det gjelder spyling av oppdrettslaks.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Lakseoppdretterne går i stadig større grad bort fra å bruke kjemikalier for å bli kvitt lakselusa. Nå blir mer laks utsatt for kraftig spyling for å komme lusa til livs. Men det er allerede påvist store skader på fisken etter spyling, og Mattilsynet er bekymret for utviklingen.

Må tåle behandlingen

– Vi er spesielt opptatt av dyrevelferden, og at utstyret som utvikles er godt prøvd ut før det settes i kommersiell bruk. Det er også viktig at de som bruker det kjenner fisken og om den tåler den behandlingen den utsettes for, sier John Bjarne Falch i Mattilsynet i Namdalen.

Falch ser ei utvikling der det går mot stadig mer spyling av laksen. For oppdrettsbransjen langs kysten sliter med å få kontroll på lakselusa.

NRK har gjennom flere reportasjer i vinter pekt på at medisinsk behandling nesten ikke har effekt lenger, og at det nå satses sterkere på mekanisk behandling.

Øker spylingen

Ørjan Tveiten er direktør for Marine Harvest Midt-Norge og bekrefter at de nå vil satse mye mer på spyling av fisken for å bli kvitt lakselusa.

– Vi øker kapasiteten på spyling eller ferskvannsbehandling. Dette øker vi nå med 15 til 20 ganger, bekrefter Tveiten.

Det har allerede vært noen saker der det er påvist skader etter bruk av lusespylere. I en sak fra Ytre Namdal ble det oppdaget at store mengder av fisken var hardt skadd etter spylinga, og tusenvis av fisk døde etter sårskader. Politiadvokat Amund Sand bekrefter at den saken fortsatt etterforskes.

Amund Sand, politiadvokat

Amund Sand er jurist hos politiet i Trøndelag.

Foto: Ole Jørgen Finnes / NRK

– Vi har en sak som ble anmeldt av Dyrevernalliansen i mars i fjor. Den saken etterforskes fortsatt, og vi skal gjøre flere undersøkelser før vi konkluderer, sier Sand til NRK.

Mattilsynet presiserer at det som oftest går bra under spyling av laks. De fleste selskaper har god erfaring, og dette gjelder også Marine Harvest som ikke har hatt et eneste uhell.

Flere kan bli anmeldt

Både politi og mattilsyn frykter at det kan komme flere slike saker utover våren, med det økende trykket man nå får på mekanisk avspyling av laksen. Derfor advares det på forhånd, og flere oppdrettere kan bli anmeldt dersom man ikke er forsiktig med fisken.

– Ja, det blir som i andre sammenhenger når det gjelder tilsyn med dyr. Det er veldig viktig at oppdretterne sammen med fiskehelsetjenesten gjør de rette vurderingene. Er de usikre må de prøve seg forsiktig fram slik at det ikke blir store skader og lidelser for fisken, understreker John Bjarne Falch i Mattilsynet.

Skader på laks

Mange laks har fått omfattende sårskader etter spyling.

Foto: Aqua Kompetanse