Hopp til innhold

Spørreundersøkelse pandemi Trondheim

Trondheim kommune sender i dag ut SMS med lenke til et spørreskjema om hvordan Trondheim kommune og nasjonale myndigheter har håndtert koronapandemien. Henvendelsen går til alle innbyggere i Trondheim som er over 18 år. Svarene skal brukes i kommunens evaluering av kriseberedskap og revidering av planer for informasjon og kommunikasjon med publikum. Undersøkelsen er anonym og svarfrist er 27. mai.