Spesialpost 3 legges ikke ned: – Fagmiljøene har blitt hørt

Spesialavdelingen for unge alvorlig psykisk syke på Østmarka blir likevel ikke nedlagt.

Spesialpost 3 på Østmarka sykehus i Trondheim

Spesialpost 3 har totalt 16 sengeplasser. Pasientene er i hovedsak mellom 18 og 25 år.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Det har vært en lang og vanskelig prosess for mange parter og jeg tror mange føler lettelse nå, sier avdelingssjef på Østmarka, Pål Sandvik til NRK.

Pål Sandvik

Pål Sandvik er avdelingssjef på Østmarka og har vært kritisk til forslaget om å legge ned Spesialpost 3.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

I januar ble det kjent at St. Olavs foreslo å legge ned Spesialpost 3 på Østmarka i Trondheim, fordi de ønsket å bruke pengene på en annen måte.

Dette er en lukket sengepost som har til oppgave å utrede og behandle unge mennesker som har en debuterende psykoselidelse. Spesialposten har totalt 16 sengeplasser, og pasientene er i hovedsak mellom 18 og 25 år.

Arbeidsgruppen ble hørt

Liv Sjøvold

Divisjonssjef ved Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs Hospital

Foto: St. Olavs Hospital GEIR OTTO JOHANSEN

Flere av de ansatte var svært kritiske til forslaget, og mente det ville rasere et helt fagmiljø. En arbeidsgruppe ble derfor satt ned for å vurdere hvordan dette ville påvirke kvaliteten på tjenesten.

Pål Sandvik gir nå honnør til ledelsen, som har lyttet til de ansatte.

– Fagmiljøene har blitt hørt, og det synes jeg er veldig bra. De har delt sine meninger, og nå er det vurdert slik at nedleggelsen ikke skal gjennomføres, sier Sandvik.

Har forbedringspotensial

– Arbeidsgruppen har gitt tilbakemelding til meg på at de har funnet flere forbedringspunkter for å utbedre tilbudet til nysyke pasienter med psykoselidelser. Det er en rekke punkter vi skal jobbe systematisk med og konkretisere videreutviklingen av, sier divisjonssjef for psykisk helse ved St. Olavs Hospital, Liv Sjøvold.

Forbedringspunktene Sjøvold viser til handler om hvordan avdelingen kan forsterke samarbeidet, og hvordan man skal ta inn pasienter for å gi et bedre helhetlig tjenestetilbud med høy kvalitet.