Sparker lærere tross mer penger

Selv om regjeringen har bevilget ekstra penger til lærerstillinger, må 19 lærere i Trondheim gå på grunn av budsjettkutt.

Lærer i klasserom
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Skolene i kommunen hadde en frist til torsdag med å melde inn overtallige lærere til personaltjenesten i kommunen.

Ifølge Gunnar Wibe, rådgiver i rådmannens stab, endte antallet på 19 overtallige lærere, skriver Adresseavisen.

Nå jobber personaltjenesten med å finne ledige stillinger til disse lærerne.

- Målet er at alle skal få et tilbud. Det er ikke sikkert at de overtallige lærerne har den fordypningen som er nødvendig, sier Wibe.

Blir færre lærere

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Trondheim, Turid Buan Øfsti, sier at hun aldri har opplevd så mange overtallige lærere.

- Det blir veldig vanskelig å få jobb som lærer i Trondheim, og det fører til at vi mister de nyutdannede lærerne. Det er synd, for om noen år så er det stort behov for å rekruttere lærere når mange går av med pensjon, sier Buan Øfsti.

Regjeringen har bevilget penger til forsterket opplæring på 1.4. trinn, penger som blant annet skulle gå til flere lærerårsverk. Men på grunn av dårlig kommuneøkonomi har kommunen i stedet benyttet disse millionene til å saldere budsjettet.

Utdanningsforbundet har nå sendt brev til Fylkesmannen hvor de ber om en vurdering av lovligheten av denne måten å disponere midlene fra staten på.

- Disse pengene skulle vært brukt til å ansette flere lærere. Nå ser vi i stedet at det blir færre lærere i Trondheims-skolen, sier Buan Øfsti.

(©NTB)