Sparetiltak vil ramme pasientene

Store kutt i økonomien ved St. Olavs Hospital gjør at flere tusen pasienter ikke får tilbud om behandling ved sykehuset i år.

St. Olavs Hospital
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Sykehuset må spare 100 millioner kroner og dermed blir sengeposter ved flere avdelinger stengt fra 1. mai.

Kuttene vil særlig gå ut over pasientene ved ortopedisk og kirurgisk avdeling.

- Vi skal kutte til sammen førti senger i Trondheim og Orkanger. Det tilsvarer omtrent 1500 pasienter, sier avdelingssjef ved kirurgisk avdeling Ola Sæther.

Lengre ventelister

Dermed kan pasienter som venter på operasjon i hofter, rygg tarm eller mage pent bli nødt til å vente enda lenger før de får hjelp.

I tillegg til å redusere sengeantallet ved de fleste avdelinger og klinikker, skal sykehuset i Trondheim stenge en sengepost ved kirurgisk avdeling, en ved ortopedisk avdeling og en sengepost i Orkanger. Det tilsvarer om lag 80 sengeplasser.

Sæther mener dette vil skape store problemer.

- Jeg synes det er veldig alvorlig. Kirurgisk avdeling har slitt lenge med kapasiteten. Vi sender allerede i dag pasienter ut av regionen, nå blir problemene enda større.

Sommerstengning

Ortopedisk og kirurgisk avdeling stenger allerede 1. mai. Sommerstengningene ved de andre avdelingene begynner omtrent samtidig og vil vare ut året.

- Vi prøver å gjøre alt billigere enn før, men i tillegg ser vi at vi må gjøre noen grep som går ut over tilbudet til pasientene, forteller Viseadministrerende direktør Gunnar Bovim ved St. Olavs Hospital.

Han synes dette er en vanskelig situasjon for sykehuset, og sier de vil gjøre det de kan for å gi et best mulig tilbud til pasientene tross alle nedskjæringene.

- Kuttene skal ikke ramme øyeblikkelig hjelp og livstruende sykdommer.