Elektrifisering av oppdrettsbransjen kan kutte utslipp tilsvarende 150 000 dieselbiler i året

Norske oppdrettsanlegg bruker over 100 millioner liter diesel hvert år på å holde i gang aggregatene som produserer strøm til anleggene.

Dieselaggregat oppdrettsanlegg

SPARER MILJØET: Dette aggregatet hos Midt-Norsk Havbruk bruker 75 000 liter diesel i året, og spyr ut både eksos og støy. Nå skal det imidlertid slås av for godt.

Foto: Kjartan Trana / NRK
CO₂ i atmosfæren
415 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Nå vil flere og flere heller gå over til elektrisk strøm for å spare både miljøet og arbeiderne.

Roger Eiternes

Roger Eiternes i Midt-Norsk Havbruk sier selskapet satser mye på å være miljøbevisste.

Foto: Kjartan Trana / NRK

En ny rapport fra Energi Norge og Sjømat Norge viser at man kan kutte farlige utslipp tilsvarende 150 000 dieselbiler i året om man elektrifiserer 80 prosent av oppdrettsanleggene i Norge.

Dette er de anleggene som ligger nærmest land og nærmest strømkabler.

Mye støy i dag

Inne på anlegget til Midt-Norsk Havbruk på kysten av Trøndelag, er støyen så høy at det føles som om lufta vibrerer. I dag drives anlegget av et dieselaggregat som lager strøm til alt ute på fjorden.

De største fordelene ved å gå over til elektrisk strøm er ifølge driftsleder ved Midt-Norsk Havbruk i Ytre Namdal, Roger Eiternes, det miljømessige.

– Nå skal vi bruke ren trøndersk vannkraft mot den dieselen som vi brukte før. Også blir det mindre støy, brannfare, vedlikehold og bedre driftssikkerhet, forklarer driftslederen til NRK.

Forflåte oppdrettsanlegg

FôRFLÅTER I FJORDEN: Dieselaggregatene står om bord på slike fôrflåter som denne i Årsetfjorden i Nærøy kommune.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Tre anlegg er elektrifisert

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk har allerede elektrifisert tre av sine anlegg, og har planer for å gjøre det med flere.

Dieselaggregater som nå blir erstattet med strøm fra land, står om bord på oppdrettsanleggenes fôrflåter. Her har arbeiderne sitt oppholdsrom, men den er også lager for fiskefôret og fôringsstasjonen. Fôret sendes ut gjennom rør ved bruk av trykkluft, som fra nå av altså blir drevet av strøm.

Jan Ove Løvås

Jan Ove Løvås i Nord-Trøndelag E-verk tror flere oppdrettere går over til strøm.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Her har vi hentet strømmen fra land via en 1000 meter lang kabel som er lagt hit ut, forteller Jan Ove Løvås fra Nord-Trøndelag E-verk (NTE). Han er prosjektleder for blå sektor i NTE.

Dette er nemlig noe elektrisitetsverket satser på framover, og Løvås forklarer at investeringen har vært på omkring tre millioner kroner per flåte.

– Ja, vi satser på å bygge flere slike anlegg fremover. Vi har flere i kø, for her er det store fordeler. Midt-Norsk Havbruk sparer nå 150 000 liter diesel i året på to anlegg. Potensialet er enormt dersom flere gjør det samme, sier Løvås.

Støtte fra Enova

Norge har i dag over 1000 oppdrettsanlegg, og de aller fleste drives med dieselaggregater.

Det statlige selskapet Enova som arbeider for å kutte klimautslippene, har de siste fire årene støttet 37 anlegg med elektrifisering. Mesteparten har kommet de to siste årene.

Oppdrettsanlegg

STORE KLIMAUTSLIPP: Norske oppdrettsanlegg spyr ut enorme mengder CO₂, men går flere over til strøm.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Flere steder i landet jobbes det med lignende prosjekter. Nordlaks Oppdrett er i gang med å elektrifisere 12 anlegg i Nordland og i Sør-Troms.

Dette vil erstatte en million liter diesel hvert år. Totalt skal det legges 14,9 kilometer strømkabel mellom land og disse fôrflåtene.