NRK Meny
Normal

Sparekniven rammer Røros

Innen 2009 er ortopedisk avdeling historie ved Røros Sykehus. I dag vedtok styret ved St. Olavs Hospital å legge ned avdelinga for å spare penger.

Røros sentrum
Foto: Gorm Kallestad, Kallestad, Gorm

Vedtaket er svært omstridt. Både ansatte og politikere på Røros mener en nedleggelse av ortopedien vil bety at hele sykehuset i Røros blir lagt ned.

Økt samarbeid

Styret gjorde ikke noe endelig vedtak om avvikling av ortopedien i dag, men ønsker en plan på bordet i september for hvordan avviklingen kan skje. Det er derimot allerede nå klart at ortopedien skal avvikles før 2009.

Direktør Gunnar Bovim er nå bedt om å starte en dialog med ansatte, kommunene, Helse Øst og Sykehuset Innlandet for å forberede en avvikling og et økt samarbeid med sykehus utenfor Trøndelag. 

Vedtaket om å legge ned ortopedisk avdeling på Røros blir gjort for å spare 28 millioner kroner. Det betyr at 1200 pasienter må behandles ved andre sykehus og mellom 80 og 90 ansatte blir berørt av nedleggingen.

Oppsigelser

Når stillinger blir overtallige på sykehuset på Øya, har det vært vanlig å omplassere de ansatte til andre avdelinger. På Røros blir ikke det så enkelt.

- Jeg ser ikke bort i fra at det vil ende med en del oppsigelser.

Det sa administrerende direktør Gunnar Bovim ved St. Olavs Hospital da han i forrige uke la fram forslaget om nedleggelse.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal
Femte året med spel i år