Norske pilleturister granskes

Tollvesenet i Norge mistenker at den samme legen i Benidorm forsyner en rekke trønderske narkoturister med ulovlige legemidler og narkotiske stoffer som de ikke får utskrevet i så store mengder her i landet.

Tabletter

17. september stoppet Tollvesenet på Værnes en mann som kom fra Alicante med ulovlige tabletter utskrevet i Spania. I alt hadde mannen med seg 704 tabletter.

Foto: Tollvesenet

Det er Trønder-Avisa som i dag skriver at Tollvesenet mistenker at den samme legen i Benidorm står bak mange av forsyningene.

Til NRK sa tollvesenet på Værnes at de avdekker stadig flere slike saker. Helge Bjørvik, avdelingssjef ved Tollvesenet på Værnes er bekymra for den stadige økningen av turister som tar med store mengder slike stoffer inn i landet.

– Vi skjønner at dette ikke er forbruk beregna for en person, og mistenker at det er tatt med for videresalg, vi har vel også noen bevis for at så har skjedd, sier Bjørvik.

Opiater og beroligende midler

Tollvesenet mann på Værnes sier enkelte tydelig reiser til Spania i ens ærend for å kunne skaffe seg letter tilgang til slike stoffer, som det er vanskelig å få tak i hos lokale leger:

Tabletter

Tollvesenet mistenker at den samme legen i Benidorm står bak mange av turistene med ulovlige legemidler.

Foto: Julija Sapic / Colourbox

– Det er opiater og beroligende midler og alle har narkotisk innhold og står på narkotikalista, sier Bjørvik.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag, Marit Kverkild, sier også at hun er bekymra.

Til NRK sier hun at innførsel i slike mengder betyr at privatpersoner har med seg doser som klart er potensielt dødelig, i feil inntak. Det er ingen som bruker dette alene, i forhold til den store mengden mange har med, sier Kverkild.

Merket det samme på Gardermoen og Flesland

Politiet i Nord-Trøndelag sier de overvåker fenomenet. De er også i kontakt med politiet i andre deler av landet, og det er avdekt liknende utvikling ved andre flyplasser.

– Gardermoen og Flesland har merka det samme problemet, sier Tore Sparby i politiet i Nord-Trøndelag.

Han tror politiet kan komme til å foreslå endringer i norsk regelverk knytta til medisinperioden en person kan ta med seg medisiner for. Den er i dag 30 dager. Denne bør settes ned, sier Sparby, f.eks. til sju dager.

– Dermed vil det bli mindre attraktivt å utføre denne trafikken. De som reiser i denne hensikt vil da få med så lite hver gang de reiser, at kostnaden med å reise ned, overnatte og reise tilbake igjen vil gjøre trafikken ulønnsom.