Kommunen politianmelder SOS Rasisme

Bystyret i Trondheim mener organisasjonen har jukset med medlemstallene. – Dette er politisk knebling av opposisjonen, sier tidligere leder.

Bystyret behandlet kraftfond-saken

Bystyret i Trondheim ber kommunen politianmelde SOS Rasisme fordi de mener organisasjonen har jukset med medlemstall for å få utbetalt driftstilskudd (Arkivbilde)

Foto: Karoline Paulsen Årrestad

Rolf Jarle Brøske

Rolf Jarle Brøske er leder av kontrollkomiteen. – En trist sak, mener han.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Et enstemmig bystyre i Trondheim vedtok torsdag kveld at kommunen skal politianmelde SOS Rasisme.

Det var leder av kontrollkomiteen Rolf Jarle Brøske (H), som på vegne av Høyre, Ap, Frp, SV, fremmet forslaget.

I forslaget heter det at bystyret mener rapporten, som forvaltningsrevisjonen i kommunen har utarbeidet, dokumenterer at SOS Rasisme har forfalsket informasjon til Trondheim kommune, og at de derfor må anmeldes til politiet.

– Denne saken handler dessverre om noe så trist at en frivillig organisasjon har jukset med medlemslistene for å få tilgang på offentlige midler, sier Brøske til NRK.

Fikk 270.000 kroner

Etter to rettskraftige dommer for medlemsjuks, ble SOS Rasisme i fjor nedlagt.

Det førte til at Trondheim kommune bestemte seg for å se på organisasjonen lokalt.

I en revisjonsrapport som nylig ble lagt fram, vises det til at SOS Rasisme i Trøndelag har mottatt nesten 270.000 kroner fra Trondheim kommune i perioden 2009 til 2012.

Brøske mener revisjonsrapporten viser at organisasjonen er gått nøye etter i sømmene og at saken står sterkt.

– Over halvparten av medlemmene revisjonen har vært i kontakt med kjenner ikke til SOS Rasisme. I tillegg er ti prosent av dem som ble kontrollert ikke å spore i folkeregisteret. Det viser noe av useriøsiteten rundt denne organisasjonen og dokumentasjonen de har lagt til grunn for søknader både til kommunen og fylkeskommunen, sier kontrollkomitélederen.

– Knebling av opposisjonen

Kenneth Fuglesmo.

Kenneth Fuglemsmo mener SOS Rasisme ikke har jukset med medlemstallene.

Foto: Stein Roar Leithe / NRK

Tidligere leder i SOS Rasisme i Trondheim, Kenneth Fuglemsmo, mener det ikke finnes juridisk grunnlag for en politianmeldelse.

– Her har det ikke skjedd noe straffbart. Ingen har blitt registrert som medlemmer uten at det har kommet inn verveskjema, der folk har skrevet seg inn og betalt kontingent. Revisjonsfirmaet har bekreftet at rutinene i SOS Rasisme har vært tilfredsstillende, sier Fuglemsmo til NRK.

Han opplyser også at revisjonsfirmaet mener de har hatt tilfredsstillende rutiner for intern kontroll av medlemstallene.

– Jeg mener konklusjonen til kommunerevisjonen er basert på en elendig
metode. De har ringt 50 personer og spurt om disse var medlemmer for
fire-fem år siden. Dette er ikke pålitelig, blant annet da det er fort gjort å
huske feil.

Den tidligere lederen karakteriserer vedtaket som ble gjort i bystyret i går som et politisk vedtak.

– SOS Rasisme har vært et opposisjonsparti gjennom 20 år, og vært kritisk til både rødgrønne og blå regjeringer. Denne anmeldelsen er en knebling av opposisjonen og en form for politisk forfølgelse som foregår i land vi ikke vil sammenligne oss med, sier Fuglemsmo.

Skulle vært mer skeptisk

Bystyret stilte seg også bak punktet om at rådmannen burde avventet videre behandling av søknader fra Nye SOS rasisme.

– Rådmannen burde tatt et timeout og avventet å gi ytterligere støtte til organisasjonen all den tid SOS Rasisme på landsbasis ble politietterforsket og dømt til å betale tilbake penger de hadde fått i statsstøtte, sier Brøske.

– Har dere noe håp om å få tilbake noen av pengene dere har utbetalt?

– Punkt én er nå å politianmelde saken og forhåpentligvis få stilt de ansvarlige til ansvar, så får neste steg eventuelt bli å få tilbakebetalt penger.

Trist sak

Brøske karakteriserer saken som trist, og sier saker som dette i siste instans går på bekostning av alle andre som driver frivillig arbeid på en ordentlig måte.

– I denne saken er det viktig for oss å vise både overfor de som står bak SOS Rasisme og alle andre innenfor frivilligheten, at Trondheim kommune ikke tar lett på det når vi blir utsatt for det jeg vil kalle svindel.

Nå blir det opp til politiet å avgjøre hva som videre skal skje med saken. Bystyret vil avvente politiets etterforskning før eventuelle nye skritt iverksettes.

SE VIDEO OG LES SAKEN: – SOS Rasisme fikk urettmessig støtte

Trondheim kommune krever flere hundre tusen kroner tilbake fra SOS Rasisme.