Hopp til innhold

Sørsamer siden jernalderen

Den sørsamiske bosettingen har røtter helt tilbake til eldre jernalder, viser ny doktorgradsavhandling.

Reinflokk
Foto: NTB arkivfoto Arne A. Tønset / SCANPIX

Det er spor å finne av sørsamisk kultur helt tilbake til 500 år før Kristus.

Det viser ny forskning av Jostein Bergstøl ved Universitetet i Oslo.

Bergstøl har forska på spor etter samer i Østerdalen, og har funnet ut av det var samisk bosetting der allerede i eldre jernalder.

- Det er ingen grunn til å tro at situasjonen skulle være noe annerledes i Trøndelag, sier Bergstøl. 

Stridstema blant forskere

Spørsmålet om hvor gammel den samiske bosettinga sør for Nordland er, har vært et stridstema.

Ikke minst ble det strid i 2005. Da ble det i verket "Trøndelags historie" skrevet at de første sikre spor etter samer først finnes på 1500-tallet.

Det er da man finner de første omtaler av samer i skriftlige kilder.

Gammelt fangstfolk

Men Bergstøl har funnet ut at ei fangstbefolkning var dominerende gjennom det meste av jernalderen, og mener dette folket var samer.

- Jeg mener å se en klar linje fra dette fangstfolket fram til de samene vi kjenner fra nyere tid, sier Bergstøl.