Sørsamene boikotter parkåpning

De to nye nasjonalparkene i Nord-Trøndelag blir åpnet uten at sørsamene deltar. De føler seg overkjørt av myndighetene.

- Vi er ikke i mot naturvern, men vi mener hensynet til reindriftsnæringa ikke er godt nok ivaretatt, sier Jøran Jåma i Luru reinbeitedistrikt.

Boikott

For to uker siden ble reinbeitedistriktene i Skjækerfjella og Luru enige om å boikotte seremonien på Lifjellet 26. juni. Da kommer Kronprinsesse Mette-Marit for å åpne de nye nasjonalparkene Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne.

Protesten er ikke rettet mot kongehuset men mot staten og de lokale myndighetene.

- Vi føler at hele planprosessen har gått i disfavør av reindrifta, vi føler ikke for å delta på festen når produktet skal markedsføres, sier Jøran Jåma.

Samarbeider ikke

I dag har ikke sørsamene noe formelt samarbeid med lokale myndigheter i forvaltningen av parkene. Jåma mener de ikke kan ha noe samarbeid med en instans som ikke tar hensyn til reindriftsnæringas interesser.

Skuffet

Fylkesmann Inger Lise Gjørv er skuffet over sørsamenes boikott av åpningsseremonien. Hun er bekymret for at reindriftsnæringa ikke lenger vil samarbeide med myndighetene, og mener næringa dermed vil miste mye innflytelse i viktige saker.

-Denne nasjonalparken er blitt til med gi og ta på alle kanter. Samene ønsket seg en størst mulig park, den er blitt stor men de hadde ønsket den enda større, sånn er det i et demokratisk samfunn, sier Inger Lise Gjørv.