Sommerseter

Sommerseter fikk sitt nåværende navn da Jens Hansen Sommer overtok og rustet opp gården i 1741 og gjorde den til lystgård. I 1889 kjøpte Trondheim kommune gården, og har leid den ut til Trondheim Golfklubb siden 1945.

Sommersetra i Trondheim
Foto: Ole Kr. Tangen