NRK Meny
Normal

Solgte fond til dement 88-åring

Sparebank 1 Midt-Norge refses av Bankklagenemnda etter at en dement og slagrammet 88-åring ble rådet til å kjøpe andeler i bankens eget hedgefond.

Logo Sparebanken Midt-Norge
Foto: Sparebanken Midt-Norge

De pårørende mener banken har vært grådig og kynisk.

Bankklagenemnda gir klagerne medhold, og banken må erstatte kundens tap.

Middels risiko

Den eldre mannen kjøpte andeler i bankens hedgefond for 280 000 kroner etter bankens råd i november 2007.

Fondet ble markedsført med middels risiko, men har siden falt 55 prosent i verdi.

Bankklagenemnda slår fast at mannens beskjedne økonomi skulle tilsi at banken aldri burde ha rådet ham til investeringen, skriver Dagens Næringsliv.

Hedgefond

Hedgefond er et aktivt forvaltet fond med frie rammer for sine investeringer. Blant annet kan det i tillegg til aksjer også investeres i valuta, rentepapirer og råvarer.

Hedgefond har også mulighet til å lånefinansiere sine investeringer, i motsetning til tradisjonelle verdipapirfond. Dette øker både risikoen og potensiell inntjening.

- To ulike historier

Konsernbanksjef for privatbankvirksomheten til SpareBank1 SMN, Bjørn Sverre Haugdal, sier til avisen at de følger Bankklagenemndas avgjørelse og gjør opp med den nå 90 år gamle mannen som om investeringen i hedgefondet Allegro Balansert Trippel aldri har vært foretatt.

Konsernbanksjefen sier kunden og rådgiveren har to ulike historier om hva som har skjedd i forbindelse med rådgivningen.

- Avgjørelsen fra Bankklagenemda er klar og tydelig og da er det riktig å følge den, sier Haugdal. Han sier videre at privatbankvirksomheten må legge inn en større aktsomhet når de rådgir eldre personer og at de har satt i gang en vurdering av hvilke aktsomhetsnivåer de bør legge inn på hvilket alderstrinn.

- Jo eldre en person blir, jo større er sannsynligheten for at hans vurderingsevne kan være svekket, sier Haugdal.

Hadde beskjeden økonomi

Viseadministrerende direktør Tore Haarberg i SpareBank 1 SMN har tidligere sagt til Adresseavisen at Allegro Balansert Trippel er solgt til formuende folk som tåler en støyt. Ifølge Bankklagenemnda hadde kunden en beskjeden økonomi.

- Jeg kan ikke gå inn på om det var tilrådelig å plassere penger i dette produktet for denne kunden, sier Haugdal. Ifølge konsernbanksjefen markedsføres ikke dette konkrete hedgefondet lenger.