NRK Meny
Normal

Soknes skal lede granskning av Monika-saken

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter skal lede Riksadvokatens gransking av Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken. – Bortimot en plikt å si ja, sier Soknes.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

INNEN JANUAR: Gruppen som førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes skal lede, skal avgi sin rapport om Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken innen utgangen av januar 2015.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Det har Riksadvokaten bestemt mandag.

Arbeidsgruppen Soknes skal lede skal undersøke etterforskningen og den påtalemessige behandlingen av Monika-saken, i perioden fra dødsfallet fant sted og frem til politiet bestemte seg for å gjenoppta etterforskningen.

«Det sentrale i arbeidsgruppens mandat er å undersøke om det kan trekkes politi- og påtalefaglig lærdom ut av arbeidet som ble gjort i denne perioden», heter det i brevet signert riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Monika Sviglinskaja

GJENÅPNET SAK: En 32 år gammel mann er siktet for forsettlig drap på Monika Sviglinskaja (8). Hun ble funnet død i 2011, på Steinsland i Sund kommune. Saken ble henlagt, men gjenåpnet tidligere i år.

Gruppen skal avgi sin rapport til riksadvokaten innen utgangen av januar 2015.

– Krevende, men spennende

– Jeg har fått en svært krevende, men spennende oppgave som jeg sammen med de andre i utvalget skal prøve å løse på en best mulig måte – og levere noe til Riksadvokaten i løpet av januar, sier Soknes til NRK mandag kveld.

– Er du overrasket over at du har fått dette oppdraget?

– Overrasket er kanskje ikke det riktige ordet. Men jeg er litt stolt over at han mener at jeg og hele utvalget har en kompetanse som en har bruk for. Og som forhåpentligvis vil komme med svar på en del spørsmål som er viktige å gi svar på i dag, for å gjøre en enda bedre jobb innenfor dette området enn en har klart hittil, svarer førstestatsadvokaten.

– Plikt til å si ja

Soknes fikk forespørsel om å lede gruppen i forrige uke. Bekreftelsen på at han sannsynligvis ville få jobben kom på fredag.

– Riksadvokaten spør, og i det spørsmålet har han også vurdert at kompetansen er til stede. Da synes jeg for så vidt at en har bortimot en plikt på seg til å si ja. Dessuten, når en har en interesse for jobben sin er dette et veldig givende oppdrag å få, forklarer han.

(Saken fortsetter under videoen)

debatt

SE VIDEO: Riksadvokat Tor Aksel Busch orienterte om granskingen i Dagsnytt 18 onsdag i forrige uke.

I tillegg til Soknes består gruppen av politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl fra Rogaland politidistrikt, politiadvokat Hilde Hermanrud Strand fra Oslo politidistrikt, politioverbetjent Ole Morten Størseth fra Follo politidistrikt og politioverbetjent Ingrid Tveit fra Økokrim.

Geir Gudmundsen

TAR SELVKRITIKK: Monika-saken ble etterforsket i Hordaland politidistrikt. Politimester Geir Gudmundsen har forståelse for at folk stiller spørsmål ved etterforskningen.

Den korte tidsfristen gjør at utvalgsmedlemmene må finne plass i kalendrene sine raskt:

– Vi skal levere et produkt i løpet av en tre måneders tid, og midt oppe i dette er det jul og nyttår. Den første og største utfordringen er å rydde plass både for meg og de øvrige som er med i utvalget, slik at vi setter av nok tid til å gjøre en ordentlig jobb, mener Soknes.

Granskes på flere hold

Politiet i Hordaland slo i utgangspunktet fast at Monika Sviglinskaja tok sitt eget liv 14. november 2011, men mandag forrige uke ble hennes tidligere stefar pågrepet og siktet for forsettlig drap.

I tillegg til Riksadvokatens gransking, skal Spesialanheten granske politiets etterforskning av Monika-saken. Det var Monikas mor som meldte politiet til Spesialenheten, som nå skal finne ut om det er skjedd noe straffbart.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt innrømte tirsdag i forrige uke at henleggelsen ikke var korrekt.

I kjølvannet av Monika-saken oppretter justisministeren nå en «cold case»-avdeling, altså en gruppe som skal gjennomgå uoppklarte kriminalsaker. Anundsen hevder opprettelsen har vært planlagt før kritikken av politiet i Monika-saken.