Søker etter savnede Odin på land

Søket etter 18 år gamle Odin Andre Hagen fortsetter på land i dag, konsentrert om Brattøra-området i Trondheim. Odin har vært savnet siden natt til søndag 18. november. Det er foreløpig ikke gjort nye funn eller observasjoner, opplyser politiet.