NRK Meny
Normal

Snart kan du kjøre her bare fordi du har lyst

Så lenge du holder deg innenfor løypenettet som kommunen din oppretter.

Snøskuter

Dersom regjeringen for flertall for sitt lovforslag kan du snart kjøre snøskuter langs kommunalt godkjente løyper bare fordi du har lyst.

Foto: Reidar Gregersen

Linda Hofstad Helleland

Høyres Linda Hofstad Helleland regner med støtte fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet til den nye loven om motorisert ferdsel i utmark.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Regjeringen legger i dag frem et lovforslag (Stortingsproposisjon 35 L om Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.) som åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Dermed kan du kjøre med snøskuter i naturen uten å ha spesielt behov for å drive motorisert transport.

Det gjelder vel og merke dersom forslaget går gjennom i Stortinget. Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland fra Høyre mener det skal gå greit.

– Dette er et forslag som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i mange år har lovet at det skal komme en avklaring på.

SNO blir skuterpoliti

Lovforslaget er utarbeidet etter en bred høringsrunde. Forslaget ligger tett opp til det som ble sendt på høring, men på bakgrunn av høringsinnspillene har Klima- og miljødepartementet forenklet saksbehandlingsreglene for kommunene.

Videre er hensyn til friluftsliv tydeliggjort, og det er foreslått nye bestemmelser knyttet til kontroll og sanksjoner for å hindre ulovlig kjøring. Statens naturoppsyn SNO skal kunne ilegge administrativt overtredelsesgebyr på stedet ved overtredelser.

Ikke vill vest

En av dem som har ivret aller mest for frislippet av snøskuterne er Høyres stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland. Hun understreker at det ikke blir fritt fram for kommunene å legge skutertraseene hvor som helst.

– Traseene kan selvsagt ikke legges i verneområder og nasjonale villreinområder.

– Kommunene må også ta hensyn til friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet.

Har tillit til lokalpolitikerne

Hofstad Helleland sier at lokalpolitikere nå får bestemme mer i egen kommune og at flere kan få mulighet til å kjøre snøscooter i egne traseer.

-Mange i Trøndelag har ventet i flere år på at denne avklaringen skulle komme.

– Dette er ikke minst en gledens dag for mennesker med redusert fremkommelighet, slik som eldre og funksjonshemmede. De bør også få muligheten til naturopplevelser, sier Hofstad Helleland.

I debatten om snøskuter i naturen har skuterfolket og naturvernerne stått steilt mot hverandre. Linda Hofstad Helleland sier hun har tillit til at lokaldemokratiet veier de ulike interessene mot hverandre, og lander på kloke beslutninger.

Snøskuter

Fritt, men ikke vågalt: Norske kommuner vil neppe legge snøsuterløypene over kanten på høye snøfonner.

Foto: Stig Roar Hegvik / Sons of Svalbard