Snakket i mobil mens de kjørte

I Malvik fikk fem bilister forenkla forelegg fordi de brukte mobiltelefon mens de kjørte bil i formiddag. Det var Utrykningspolitiet som hadde kontrollen ved Hundhammaren, og de så flere bilister med mobil som de ikke hadde kapasitet til å stoppe.