NRK Meny
Normal

Snakk med barn om skumle menn

Barn ved flere skoler i Trondheim har den siste tiden blitt forsøkt kontaktet av fremmede menn. – Snakk med barna, men ikke la din egen frykt smitte over, sier krisepsykolog.

Skolevei

Hvis barn opplever ubehagelige tilnærmelser fra fremmede, snakk med dem uten å vise at du selv er engstelig, mener krisepsykolog Atle Dyregrov.

Foto: Jan Sluimer/Colorbox.no

Beskjeden treffer som en knyttneve i magen. En fremmed mann har fulgt etter flere barn ved skolen til datteren eller sønnen din.

Kanskje har du allerede hatt den første praten med barna dine om at de ikke skal sette seg inn i fremmede biler, men det er først nå frykten blir reell.

Men hvordan snakke med barna om slike ting uten at de blir unødvendig skremt?

– For det første er det viktig at foreldrene beholder roen. Virker de engstelige eller opprørte smitter dette over på barna som kan bli redde, sier psykolog Atle Dyregrov ved senter for krisepsykologi, til NRK.

Ble fulgt etter på vei hjem

Hallset skole

Hallset skole ligger på Byåsen i Trondheim, og flere ganger har elever rapportert om fremmede voksne mennesker som tilbyr dem skyss etter skoletid.

Foto: Rune Karlsen / NRK

I løpet av den siste måneden har foreldre ved to skoler i Trondheim blitt informert om at ukjente menn har fulgt etter elever på skoleveien.

Politiet i Trondheim bekrefter at det har vært episoder både ved Hallset og Singsaker barneskole, hvor en mann har fulgt etter eller forsøkt å kontakte jenter på vei hjem fra skolen.

Det er ikke kjent hva mannen skal ha sagt eller gjort, eller om politiet ser noen sammenheng mellom disse hendelsene.

– Vi tar slike meldinger på alvor. Det er ikke alle saker som kommer så langt som at de blir etterforsket, men blir de anmeldt og det gjennomføres avhør, har vi straks mer å gå etter, sier politibetjent Jan Erik Mihle ved forebyggende avdeling.

Han er ikke kjent med at noen er pågrepet.

Les også: Lavere terskel for å melde i fra om lokkemenn

– Si det som det er

Atle Dyregrov

Psykolog Atle Dyregrov mener foreldre må svare ærlig, men på en måte barn forstår, hvis de stiller spørsmål om frykt på skoleveien.

Foto: UiB

Rektorene ved begge skolene har hatt informasjonsmøter med foreldrene og er i løpende kontakt med politiet.

De oppfordrer de voksne til å prate med barna om det som har skjedd.

Psykolog Atle Dyregrov mener foreldre må gi barna en nøktern forklaring uten å bruke skremsler, men heller si det som det er.

– Jeg tror det er viktig å bruke ord som ligger nær virkeligheten. Hvis det er en mann som har fulgt etter noen på skoleveien, og at dette har gjort barna redde, så fortell nettopp det. Deretter at barna ikke skal følge etter fremmede dersom de selv blir kontaktet, sier psykologen.

– Still åpne spørsmål

Nina Mørkved er politiførstebetjent ved vold- og sedelighetsseksjonen og har god erfaring med å avhøre barn.

– Vi er opptatt av at barn skal få fortelle ut fra sin virkelighetsoppfatning hva som faktisk har skjedd. Vi snakker med dem ut fra en åpen tilnærming, hvor vi ønsker barnets fortelling av en hendelse uten at det stilles for mange spørsmål, sier Mørkved.

Hun mener utgangspunktet kan være det samme for foreldre som lurer på om noe har skjedd med barna deres på skoleveien.

– Voksne må være forsiktige med å overføre sine egne tolkninger av situasjonen til barnet. Dersom man mistenker at barnet er utsatt for et straffbart forhold, eller har vært i situasjoner som barnet har oppfattet som truende eller ubehagelig, skal barna tas på alvor.

Be dem fortelle hva som skjedde, hvordan det skjedde og om det ble sagt noe, sier Mørkved.

– Foreldre må prøve å ikke overføre sin egen redsel til barnet. Noen ganger kan det være en naturlig forklaring på at en bil har stoppet eller at barna er stoppet av fremmede. Andre ganger kan det handle om forhold som krever at politiet iverksetter tiltak eller etterforskning, sier politiførstebetjenten til NRK.

Svar ærlig når barn lurer

– Jeg tror det er viktig å bruke ord som ligger nær virkeligheten. Hvis det er en mann som har fulgt etter noen på skoleveien, og at dette har gjort barna redde, så fortell nettopp det.

Atle Dyregrov

Hvis barna begynner å stille spørsmål, er det viktig å vise at de tas på alvor og at spørsmålene besvares ærlig, mener krisepsykologen.

– Forklaringer må formidles med ord som barn forstår, for eksempel at dette er menn som kan gjøre ting med barn som vi ikke vil at de skal gjøre.

Dyregrov understreker at det ikke er nødvendig å fortelle detaljert om dette dersom barna ikke spør.

– Vi skal avpasse det vi sier til det barnet er opptatt av. Mange barn vil ikke være opptatt av dette i det hele tatt, og da er det ingen grunn til å ha lange samtaler med dem. Er de derimot engstelige må vi møte dem med flere ord og mer beroligelse, avslutter psykologen.

Video fra Trøndelag

Håper å få åpnet elva i løpet av kvelden.
Slik gikk det med Mette Vollan i uværet.
Skiheisen i Vintervannskleiva åpen igjen.