Hopp til innhold

Frykter enda flere syke dyr

To moskuskalver med munnskurv ble avlivet på Dovre onsdag. Totalt fem kalver er avlivet hittil i år på grunn av den smittsomme sykdommen.

Moskus med munnskurv

Hvis de syke moskuskalvene ikke blir avlivet vil de lide en langsom sultedød.

Foto: Tord Bretten/SNO

– Vi må vel kalle dette et større utbrudd. De fem kalvene vi har måttet avlive hittil i år har vært spredt utover et stort område, sier seniorrådgiver Erik Lund i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til NRK.

Munnskurv er en smittsom virussykdom og er registrert hos moskus på Dovrefjell flere ganger. Oftest har det dreid seg om enkelttilfeller, men i 2004 resulterte et utbrudd i at rundt 20 dyr måtte avlives.

Blodige sår og byller

Moskus med munnskurv

Myndighetene frykter et større utbrudd av munnskurv på Dovre.

Foto: Tord Bretten/SNO

Sykdommen rammer helst kalver og ungdyr.

– De voksne dyra har opparbeidet en større motstandskraft, slik at symptomene ikke blir så voldsomme, sier Erik Lund i DN.

Smittede kalver får som regel blodige sår og byller i munnpartiet.

– Kalvene blir ute av stand til å ta til seg føde og dør en langsom sultedød, sier Lund.

Han sier at dyrevelferden veier tungt. Det er derfor ikke noe alternativ til å avlive kalver med munnskurv.

– Det er også en større fare for at de smitter andre dyr jo lenger de går med sykdommen, eller hvis kadavrene blir liggende i beiteområdet.

Blir utstøtt av flokken

Sårene og byllene gjør det vanskelig for kalvene å ta til seg føde. Når de ikke får i seg nok næring blir de avkreftet.

– De blir utstøtt av flokken fordi de ikke har krefter til å følge den, sier Lund.

Hvis du ser kalver gå alene nå, er det mest sannsynlig smittede dyr. Direktoratet for naturforvaltning oppfordrer publikum til å kontakte politiet eller Statens naturoppsyn hvis de ser enslige kalver eller finner døde dyr.

Sykdommen kan også smitte til mennesker. Dersom du finner døde dyr med tydelige tegn på sykdommen, bør du ikke berøre dem.

– Hvis du går med bare hender og kanskje har sår på hendene kan du bli smittet ved kontakt med dyret, sier Lund.

Munnskurv hos mennesker kan imidlertid behandles.

– I verste fall vil mange dø

Erik Lund sier at de aldri har observert utbrudd i vinterhalvåret før.

– Ifølge veterinærene kan det ha sammenheng med en snøfattig vinter. Kalvene får sår i slimhinnene når de beiter på den frosne bakken, og sårene blir en inngang for smitte, sier han.

Det vil bli fulgt ekstra godt med på utviklingen i moskusstammen for om mulig å finne ut om flere dyr er smittet. Den årlige tellingen av moskusene på Dovre i midten av mars vil gi en pekepinn på hvordan det står til i bestanden.

– I verste fall vil store deler av fjorårets produksjon forsvinne som følge av munnskurv, sier seniorrådgiver i DN, Erik Lund.

Siste fra Trøndelag