Smittesporing i gang

Det er satt i gang et omfattende arbeid med smittesporing etter at en trondheimer som jobber i Malvik har fått koronaviruset. Vedkommende jobber ved en institusjon i Malvik og skal ha hatt mange nærkontakter i begge kommunene.