Smitte Steinkjer

Det siste døgnet er det meldt inn tolv nye smittetilfeller. Fem er under 18 år, og sju er mellom 18 og 65 år. Fire personer er innlagt ved St.Olavs hospital, to ved sykehuset Levanger.

Siste fra Trøndelag