NRK Meny
Normal

Slurver med verneutstyr

Unge menn er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Arbeidstilsynet mistenker at verneutstyr ikke blir brukt på mange arbeidsplasser.

Flyttar kar med truck.

Det er påbudt med setebelte i truck, men det er ikke påbudt å bruke det.

Foto: Bjarne Eldevik

Kristine Svendsen, distriktssekretær LO Nord-Trøndelag

Kristine Svendsen er distriktssekretær i LO i Nord-Trøndelag. Hun mener det er viktig at arbeidsgiverne har en plan for HMS-opplæring for sine nye arbeidstakere.

Foto: Jørn Haudemann Andersen
Tore Jeppe Sørhaug

Unge menn er overrepresentert i ulykkesstatistikken på arbeidsplassen, forteller Tore Sørhaug ved Arbeidstilsynet i Trøndelag.

I løpet av kort tid har det vært tre alvorlige arbeidsulykker i Trøndelag. To av ulykkene var i forbindelse med arbeid med truck og alle de skadde var menn.

– De mellom 18–24 år er 50 % mer utsatt for alvorlige arbeidsulykker, forteller Tore Sørhaug som er tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Trøndelag.

Alle trucker skal ha setebelte, men det er ikke påbudt å bruke belte. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstakerne skal ha verneutstyr tilpasset arbeidet. Dette betyr i praksis at både belte og hjelm alltid skal brukes. Kjell Svepstad som jobber ved Bygger'n i Steinkjer innrømmer at beltet ikke alltid blir brukt.

– Jeg løper mye inn og ut av trucken, så i mange tilfeller vil beltet være i veien, sier Svepstad.

Mer fokus på HMS

– De ulykkene som har vært i sommer tror jeg nok kan føre til at det satses mer på helse, miljø og sikkerhet og at verneombudet får en viktigere rolle, sier kunderådgiver hos Bygger'n Stig Melhus.

Det har ikke vært noen alvorlige ulykker hos Bygger'n. Bruk av setebelte og hjelm i truck har aldri vært noe stort tema, men Melhus vil nå ta opp dette på sin arbeidsplass.

– Det kan kanskje være vanskelig å få rutiner på hjelmbruk i begynnelsen, men dette ar absolutt noe vi bør se nærmere på, sier Melhus.

Verneombudet en viktig ressurs

– Verneombudet er både en kjempeviktig ressurs og en person som kan ta tak i ting. De kan i samarbeid med arbeidsgiver legge en plan for hvordan de skal ta imot ungdommene neste sommer og skal få HMS-opplæring, sier Kristine Svendsen som er distriktssekretær for LO i Nord-Trøndelag.

Skader i forbindelse med arbeid skjer også hyppigere i de første månedene i et nytt arbeidsforhold forteller Sørhaug.