Slo seksåring bevisstløs i et grustak

Det var ei seks år gammel jente som ble skamslått av en 14-årig gutt ved et grustak i Orkdal rett før jul.

Orkdal lensmannskontor

Det var ei 6 år gammel jente som ble slått bevisstløs i et grustak i Orkdal. Hun kjente 14-åringen som slo fra før.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det var mandag 21. desember at de to tok bussen sammen hjem fra skolen.

– De kjente hverandre fra før, sier politiadvokat Hans Vang ved politiet i Sør-Trøndelag.

Gutten, som var under barnevernets omsorg, har erkjent volden. 14-åringen er siktet for forholdet, men straffesaken blir henlagt fordi han er under strafferettslig lavalder.

Store fysiske skader

Gutten nektet tidligere å la seg avhøre. Han ombestemte seg og ble avhørt av politiet rett før helga, en måned etter hendelsen.

Gutten og jenta har begge forklart at hun ble med ham til et grustak hvor det ikke er innsyn fra veien.

– Uten forvarsel begynte han å slå henne i hodet og ansiktet. Jenta fikk store fysiske skader. Hun hadde dype kutt i panne og hodebunn, brudd i den ene øyehulen, et mindre skallebensbrudd og flere blåmerker i hoderegionen, forteller Vang.

Gutten innrømmer at han slo henne i ansiktet og hodet. Han har ingen forklaring på hvorfor, bortsett fra at han hadde vært sint hele dagen. Det var ingenting ved jenta som utløste volden.

– Vi har ikke klart å avdekke noe motiv. Slik sett er jenta et tilfeldig offer, sier Vang.

Var bevisstløs

Voldsepisode Orkdal

Vi har ikke klart å finne noe motiv, så sånn sett er jenta et tilfeldig offer, sier politiadvokat Hans Vang.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Jenta har forklart at hun sovnet. Da hun kom til bevissthet klarte hun selv å oppsøke folk og be om hjelp.

Gutten erkjenner at han forlot jenta i grustaket, men påstår hun var ved bevissthet.

– Hva som har forårsaket kuttene i hodet kan vi ikke si ennå. Saken er fortsatt under etterforskning, sier Hans Vang.

14-åringen var under barnevernets omsorg både før og etter hendelsen. I dag bor han på en annen barnevernsinstitusjon.

Henlegger straffesak

Det gjenstår noe etterforskning:

– Vi venter fortsatt på en del biologisk materiale, og i tillegg vil jeg be om en rettsmedisinsk vurdering fra sykehuset som forklarer hvordan skadene har oppstått.

Jenta skal ikke ha fått varige fysiske skader.

– Det går bedre med jenta, men hun har fortsatt smerter i hode og nakke. Men det må åpenbart ha vært en skremmende opplevelse, så hvordan det går psykisk er tidlig å si, sier Vang.

Resultatet av etterforskningen vil avklare om det skal settes inn tiltak fra barnevernets side.

Vurderer erstatningskrav

Ifølge jentas bistandsadvokat, Frode Kvernrød, kan det bli aktuelt å fremme krav om erstatning.

– Det som er avgjørende er om det blir varige skader. Men et krav om voldsoffererstatning ligger vel også i sakens natur, sier Kvernrød.

Jenta skal nå få mer helsehjelp. Selv om det ikke er konstatert varige fysiske skader, er det bekymring for pyskiske skader.