Slipper bildrapstiltale

40-åringen som forårsaket en dødsulykke på E14 mellom Meråker og Stjørdal 1. juni i fjor slipper å bli tiltalt etter den såkalte bildrapsparagrafen.

Trafikkulykke E14

En 64 år gammel mann fra Dokka i Oppland omkom i ulykken 1. juni 2009.

Foto: MMS-foto: Tor Aage Hansen

I stor hastighet kjørte 40-åringen på bilen til en 64 år gammel mann fra Vest-Torpa i Oppland, som omkom i ulykken.

64-åringen var på vei ut fra en rasteplass da han ble påkjørt av 40-åringens bil. Politiet antok at 64-åringen var på vei i retning Stjørdal, og at han derfor måtte krysse motgående kjørefelt da han ble påkjørt. Den omkomne 64-åringen var opprinnelig fra Stjørdal, og var i hjemtraktene for å fiske laks i Stjørdalselva.

Kraftig sammenstøt

Kollisjonen førte til store materielle skader på begge kjøretøyene. 64-åringen ble sittende fastklemt i sin bil, og ble erklært død etter å ha blitt frigjort fra vraket. Føreren av den andre bilen var fra Meråker, som ikke ble fysisk skadet i ulykken. Begge var alene i sine biler.

Vegvesenets ulykkesgruppe foretok undersøkelser av begge bilene, og det har vært gjennomført rekonstruksjon av ulykken på stedet.

Kan ikke bevise uaktsomhet

Saken skal opp for Inntrøndelag tingrett i midten av februar.

I sin tiltalebeslutning skriver statsadvokat Eirik Lereim at 40-åringen hold en hastighet på minst 110 km/t, og klarte på grunn av denne hastigheten ikke å stanse for eller manøvrere unna 64-åringens bil.

Lereim vil ikke kommentere denne saken spesielt før den har gått for retten. Han sier at det generelt kreves sterke bevis for å bevise uaktsomhet hos den som er skyld i ulykken.

– Generelt gjelder at vi ikke velger å ta ut tiltale der bilføreren ikke har vært så uaktsom at betingelsene for bildrap er til stede.

I denne saken har statsadvokaten ikke tatt ut tiltale mot meråkerbyggen for uaktsomt drap med motorvogn.

– Vi må se på den konkrete situasjonen ut fra de bevisene som foreligger og vurdere hvor mye bilføreren kan klandres.

Den 40-år gamle føreren, som er fra Meråker, blir derimot tiltalt etter vegtrafikklovens paragraf for uaktsom kjøring, fordi han skal ha holdt minst 110 km/t i en 80-sone da han kjørte inn i bilen til en 64 år gammel mann fra Dokka. 64-åringen omkom i ulykken.

Omstridt paragraf

Det har de siste årene vært stor debatt om tolkningen av straffelovens paragraf 239, etter at Stortinget i 1988 tok inn begrepet motorvogn i paragrafen. Daværende leder i Bergen forsvarerforening, advokat Jostein Alvheim, mente for eksempel i 1993 at norsk straffelov ble praktisert for strengt mot det han kalte ”uheldige hverdagsbilister”.

Den som uaktsomt ved bruk av våpen, ved motorvogn eller på annen måte forvolder en annens død, straffes med fengsel inntil 3 år eller under særdeles skjerpende omstendigheter inntil 6 år. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes.

Straffelovens paragraf 239 / lovdata.no

Det er derfor et skjønnsspørsmål om en bilfører som forårsaker andres død har vært uaktsom nok til å bli dømt etter straffelovens paragraf 239.

Alvheim mente lovteksten burde vært endret til ”grovt uaktsom”, slik at man kun blir dømt for skyld i alvorlige trafikkulykker dersom man har kjørt med promille eller hatt alt for høy hastighet.

Straffen blir betydelig lavere dersom en bilfører kun blir tiltalt etter vegtrafikkloven, og ikke straffeloven.