Slipper å slakte PD-smitta laks

Normalt blir PD-smitta oppdrettslaks i Nord-Trøndelag og Nordland slakta og anlegget tømt. Nå blir regelverket endra.

Oppdrettslaks

Laksesykdommen PD har over lengre tid vært en utfordring for oppdrettere i Nord-Trøndelag og Nordland.

Foto: Gorm Kallestad

Andre steder i landet har oppdretterne sluppet nedslakting. Mange har reagert på forskjellsbehandlingen og kalt den urettferdig. Det tar nå Nærings- og fiskeridepartementet konsekvensen av. Heretter er det Mattilsynet som skal bestemme hvordan et PD-utbrudd skal behandles. Nedslakting av all laks er ikke lenger førstevalget.

Å få drive fram fisk til full størrelse er det vi har kjempa for hele veien, og det er det vi mener er det rette, sier Svein-Gustav Sinkaberg i oppdretts-selskapet Sinkaberg-Hansen i Rørvik.

Svein-Gustav Sinkaberg

-Å avbryte produksjonen halvveis er dårlig butikk, både for ansatte og bedriften, sier Svein-Gustav Sinkaberg i Sinkaberg-Hansen i Rørvik.

Foto: Kjartan Trana / NRK

PD har kosta oppdrettere dyrt

Laksesykdommen PD har lenge vært et problem for oppdrettere i Nord-Trøndelag og Nordland fordi departementet har beordra full nedslakting så fort PD er blitt oppdaga i et anlegg.

– Vi driver med laks fordi vi vil tjene penger på det. Når vi må slakte halvstor laks sier det seg sjøl at det blir dårlig butikk, både for ansatte og bedriften, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Fiskeriminister Per Sandberg rekker nå ut en hjelpende hånd til oppdrettsnæringa i de to fylkene.

Utslakting er ikke nødvendigvis eneste metode for å begrense PD, og jeg har gitt Mattilsynet fullmakt til å ta i bruk nye tilnærminger mens vi jobber med et nytt nasjonalt regelverk, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Ronny Berg

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statssekretær Ronny Berg.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Vaksine og sonedrift bedre alternativ

Mattilsynet har foreslått at Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland danner et eget kontrollområde.

– Dette ser ut som en erkjennelse av at gammel metode med nedslakting ikke fungerer og heller må byttes ut med noe nytt. Vi i næringa har snakket om både vaksine og sonedrift som bedre måter å bekjempe PD på, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Forskjellsbehandling mellom Nord- og Sør-Trøndelag

Til tross for massiv nedslakting av PD-smitta laks i oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag har ikke sykdommen dødd ut. I Sør-Trøndelag har man derimot klart å begrense PD uten nedslakting. Departementet viser til de gode erfaringene fra Sør-Trøndelag når de nå også endrer regelverket i Nord-Trøndelag.

Det er fortsatt et langsiktig mål å unngå at PD-smitten spres nordover, men vi ser at det kan være flere måter å unngå dette på, sier fiskeriminister Per Sandberg.