Fungerer politiets nye telefonsamband?

Nytt system skal gjøre det lettere for både publikum og politi i Sør-Trøndelag. Vi testet om det virket.

Vi prøver ut politiets nye samband

Et tidsskille på operasjonssentralen i Trondheim i dag. Det gamle kommunikasjonssystemet blir endelig skifta ut.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Svært god stemning på operasjonssentralen da politiet endelig fikk ta i bruk sitt nye kommunikasjonssystem onsdag:

– Det blir bedre mulighet for å styre og lede for eksempel en stor redningsaksjon sier Torkjel Rendal, ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Se TV-reportasje nederst i aurikkelen

Ser hvem som har ringt

Politiets nye samband

Spent politigjeng på jobb. Vi får bedre mulighet for å styre og lede for eksempel en stpor redningsaksjonen

Publikum opplever ofte at de ikke kommer gjennom på 02800. Heretter vil de som ringer bli registrert selv om sentralen ikke har tid til å ta telefonen.

– Da kommer samtalene opp her når de ringes inn, demonstrerer Rendal, mens politiet viser frem en rekke teknologiske forbedringer.

Dette er første steg mot det nye nødnettet som politiet i Trøndelag får i 2015.

– Vi får allerede nå en løsning som kan avvikle telefonsamtaler og koordinere samtaler på en helt annen måte, slår Jon Are Pettersen, seksjonsleder, Direktoratet for nødkommunikasjon fast.

En liten test på premieredagen

I teorien skal altså full informasjon som den som har ringt registreres hos politiet med det nye sambandet. Vi prøvde det ut umiddelbart, som du kan se her:

Nytt telefonsystem skal gjøre det lettere for både publikum og og politi i Sør-Trøndelag. Vi testet om det virket.

Her kan politiet se hvem som har ringt selv om de ikke rekker å svare.