NRK Meny
Normal

Slik vil de løfte studentbyen Trondheim

Planen er klar på hva som må til for å bli Nordens beste studentby: Studentene må inkluderes.

NTNU immatrikulering 2009

Studentene vil spille en stor rolle når Trondheim nå vil bli Nordens beste by å studere i.

Foto: NRK

Målet om å bli Nordens beste studieby kom etter initiativ fra studentene selv for et par år siden. Dette er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, næringsliv, studenter og utdanningsinstitusjoner i Trondheim.

Knut Jørgen Vie er både student og leder i konsernstyret i Studentskipnaden i Trondheim. Han mener det er essensielt at studentene involveres i både planlegging og avgjørelser.

– Det er studentene som kjenner studiehverdagen tettest på kroppen og som best ser de mulighetene og begrensningene man har når det gjelder å utvikle seg som studieby, sier Vie.

Tror på fusjonen

NTNUs prorektor Berit Kjeldstad forteller at både gode boforhold og frivillighetskulturen i Trondheim er viktige kvaliteter for å løfte studiebyen, men hun trekker først frem det faglige.

Prorektor Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad mener at markedsføring av Trondheim som studentby har mye å si i konkurransen med byene Lund og Uppsala i Sverige.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Det viktigste vi kan gjøre er å ha et universitet med god kvalitet. Det skal være anerkjent og studentene skal få det de søker, forklarer prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU til NRK.

At utdanningsinstitusjonene i Trondheim blir attraktive å komme til for utenlandske studenter, er også noe Kjeldstad mener har stor betydning. I tillegg vil fusjonen der NTNU ble slått sammen med tre høyskoler bli viktig.

– Da er vi én stor institusjon i Trondheim som tenker helhetlig. Studentene hører sammen på ett universitet og det blir bedre diskusjoner enn når vi sitter hver for oss, mener Kjeldstad.

Flere studenter

Prosjektleder for samarbeidet Nordens beste studieby, Hanne Marstrand, mener at næringslivet ellers i distriktet også vil ha utbytte av en by med enda flere studenter.

Hanne Marstrand, prosjektleder i Prosjektleder "Nordens beste studieby"

Studentboliger er viktig når Trondheim skal bli en enda bedre studentby. Her viser Hanne Marstrand frem Moholt studentby der det nå blir bygd 600 nye boenheter.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det handler mye om å få utdannet arbeidskraft med god kompetanse. At studentene ikke tar den med seg og forsvinner, men at de bruker den i regionen, sier prosjektlederen.

For å beholde studentene mener prorektor Kjeldstad at frivillighetskulturen spiller en stor rolle der studentene selv skaper tilbud innen kultur.

– Trondheim kommune er unike på dette. Studentersamfundet står sentralt med alle arrangementene sine, i tillegg til at vi har store festivaler som ISFIT og UKA. Det er generelt mye studentaktivitet i byen, forteller Kjeldstad.

Konkurransen er stor

Både Lund og Uppsala i Sverige, og ikke minst København, er byer det vil bli en hard konkurranse med. For at Trondheim skal skille seg ut mener prorektoren at det må være tydelig markedsføring.

– Vi må formidle hva du faktisk får som student i Trondheim. Vi må kommunisere godt for å vise hva vi kan tilby, og vi må være interessante for internasjonale studenter, forklarer hun.

Jone Trovåg, leder av Studenttinget NTNU, forteller at siden det ikke er noen måte å måle hvem som er best i Norden, så er det Lund vi må sammenligne oss med.

– Lund er en meget sterk konkurrent som har et godt universitet i en by som størrelsesmessig er sammenlignbar med Trondheim, sier Trovåg.