Slik vil banken gjøre ventetiden for asylsøkere mer innholdsrik

Sparebanken Midt-Norge tilbyr totalt 200.000 kroner til lag og foreninger som vil hjelpe asylsøkere og bosatte flyktninger.

Give a job 2

Sparebanken Midt-Norge gir stipend til lag og foreninger som vil aktivisere flyktninger. – Folk har tid og krefter til å hjelpe. Det de mangler er penger, sier Eli Arnstad, konsernsjef i Sparebanken SMN.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Vi ønsker å gi en håndsrekning til mennesker på flukt fra krig og nød, sier konsernbanksjef i Sparebanken Midt-Norge, Eli Arnstad.

Nå slipper de nyheten om at lag og foreninger kan søke om penger for å skape aktivitet for asylsøkerne som venter på en ny framtid, samt flyktningene som er blitt bosatt.

Inspirert av Hegra-samfunnet

De 200.000 kronene kommer fra Sparebanken SMN sitt gavefond. Arnstad leder gavefondet, og fikk ideen etter å ha sett engasjementet i Hegra-samfunnet.

Hegratunet blir snart asylmottak for flyktninger, og ble utsatt for grovt hærverk i november.

– Det var inspirerende å se at hele bygda sto sammen etter sabotasjen, og heller ville ta godt imot asylsøkerne. Hegra idrettslag var blant dem som engasjerte seg. Det er lag og foreninger som dem vi ønsker å støtte, sier Arnstad.

Hegratunet

Hegratunet blir snart asylmottak med totalt 60 plasser. Natt til 8. november ble bygget utsatt for hærverk.

Foto: Erling Skjervold

Søk om 10.000 kroner

Alle lag og foreninger i Midt-Norge kan søke om inntil 10.000 kroner hver fra Sparebanken. Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og pengene bevilges til potten er tom.

– Allerede før vi har gått ut med dette, har flere lag søkt om støtte for tiltak rettet mot flyktninger. Engasjementet er blitt stort, og det er nok fordi flyktningsituasjonen har kommet så nært oss. Vi har sett flyktninger som våger livet for en ny hverdag et helt annet sted. Vi hat også sett asylsøkere som sitter og ventet på et nytt liv, sier Arnstad.

Hun tror mange er villige til å bruke tid og krefter for å hjelpe.

– Det de mangler er penger. Kanskje de mangler penger til noe så enkelt som treningsklær eller sko? Vi vil gjøre veien enklere, sier Arnstad.