Hopp til innhold

Slik unngår du feriestress

Det er like før du tar ferie, men kjenner deg mer stressa enn noen gang. Her er rådene for hvordan sommerferien likevel kan bli fin og avslappende for hele familien.

Sommerferie

Mange drømmer om en lykkelig og avslappet sommerferie. – Senk forventningene og bruk tid sammen, er rådet fra ekspert.

Foto: Monkey Business Images / Colorbox

Situasjonen er kjent. Før ferien starter skal alt gjøres unna på jobben. Mailer skal sendes, møter avsluttes og rapporter leveres.

Kanskje er du allerede sliten etter en måned med dugnad og avslutninger i barnehagen, på skolen og i idrettslaget.

– Noe av det viktigste vi som voksne kan gi barna våre er tid. Hverdagen er ofte overorganisert for både liten og stor. Vi trenger å finne hvilepulsen i ferien, sier familieterapeut Sissel Roland ved familievernkontoret i Sør-Trøndelag.

Senk forventningene

Noe av det viktigste vi som voksne kan gi barna våre er tid.

Sissel Roland, familieterapaut

Når feriedagene nærmer seg skyter gjerne forventningene i været.

Det kan være vanskelig å ikke la seg påvirke av idylliske katalogbilder, blogger og polerte statusoppdateringer på sosial medier.

– Det er uskrevne forventninger om at ferien skal være så fin og flott. Vi har selv et ansvar for å holde dem på et nivå slik at det ikke oppstår et sprik mellom hva vi ønsker og hva vi faktisk kan få gjennomført, sier Roland.

Så hva gjør vi da, når stressnivået er altfor høyt og ferien står for døra?

Planlegg sammen

Tivoli

Opplevelsene står i kø i sommerferien, men ikke la barna velge alt.

Foto: Tonje Saetre / Colorbox.com

Dersom ikke ferien allerede er i boks, vil det hjelpe å sette av tid til planlegging.

– Avklar hvilke forventninger dere har til ferien. Slik får man oversikt over alles behov og kan ta valg deretter. Det er viktig for alle med forutsigbarhet, sier Roland.

Det er umulig å rekke over alt, og det er her tidsbruk kommer inn som et verdivalg, mener hun.

– Når noe vinnes, går noe annet tapt. Man må velge bort gjøremål slik at det blir mulig å holde hodet over vannet i ferien.

Hun mener dessuten at barn trenger hjelp til å sortere, og at det derfor skal være tydelige grenser mellom hva liten og stor er med på å bestemme.

– Barn inviterer gjerne til diskusjoner, og man skal passe på at de ikke får for stor innflytelse. De bør ikke få velge fra øverste hylle, da får de for mye ansvar for ferien, sier Roland.

Legg bort konfliktene

Familieterapeuten råder foreldre til å ta «timeout» fra konfliktfylte temaer i ferien. Roland mener der er viktig å beskytte de hyggelige stundene så godt man kan.

– Problemene skal ikke feies under teppet og fortrenges for alltid, men kanskje ikke ferien bør være arenaen for å ta opp betente saker.

Hun påpeker at her hviler det et ekstra ansvar på oss voksne.

– Vi har ansvaret for den følelsesmessige stemningen i ferien, og bør bestrebe oss på å skape god stemning. Det er vårt ansvar å gi barna gode sommerminner de vil huske, også som voksne, sier hun.

Finn dine interesser

Fjelltur

Velg ferieform etter hva som interesserer deg.

Foto: Robert André Heggset

Professor i sosialpsykologi, Arnulf Kolstad, mener hemmeligheten for fine opplevelser er å velge ut fra interesser.

– Oppsøker man det man er interesser i, finner man en mening med ferien. Da blir man ikke stressa.

Selv ferierer han for tiden i Sibir, hvor han følger i forsporene til Vitus Bering som gikk gjennom Sibir to ganger på 1700-tallet for å undersøke om Russland og Nord-Amerika hang sammen.

– Det er når ferien blir påtvungen avkobling og dagdriveri at det blir slitsomt. Både før, under og etter ferien, mener han.

Vær til stede

Føler du deg utslitt før ferien starter, kan det uansett være lurt å ta det rolig de første dagene for å få hentet seg inn.

– Er man trøtt og sliten er det vanskelig å være på tilbudssiden. Mindre uenigheter kan fort utvikle seg til en krangel. Dette er en tid hvor man er sårbar, og det skal lite til før stemningen blir dårlig, sier Roland.

Utfordringen er å finne en god balanse mellom planlagte aktiviteter og det å bare være til.

Sommerferie

Finn balansen mellom aktive og rolige dager.

Foto: Colorbox.com

Og vi skal ikke la oss stresse opp fordi barna kjeder seg.

– Barn trenger også tid til å finne feriefølelsen. De første dagene kan nok mange kjede seg, men dette kan igjen mobilisere kreativitet og aktiviteter det ellers ikke er rom for i hverdagen.

– Tid og gode øyeblikk er noe av det mest dyrebare vil kan gi barna våre. Vi voksne må ta ansvar for å stresse ned og legge konflikter til side i ferien, avslutter Roland.