Slik skal du fristes til å ta beina fatt

Betaler du bomavgift i Trondheimsregionen? Da har du vært med å finansiere snarveier. En av dem har fått granitt-trapp og sykkelspor.

Duedalen

Betaler du bompenger? Da har du bidratt til anlegget rundt i Duedalen i Trondheim. Duedalen er én av ti snarveier som skal gjøre det mer attraktivt å gå. Tre av snarveiene ble åpnet i fjor, mens sju skal åpne i løpet av 2016 og 2017.

Foto: Miljøpakken/Kjartan Ovesen / NRK

Ei utslitt trapp i tre er erstattet med ei massiv trapp i granitt, og benker, belysning og sykkelfelt har kommet på plass i Duedalen ved Festningen i Trondheim.

Hvorfor? Gågruppen i Trondheim kommune vil få flere til å gå fremfor å kjøre bil.

– Vi vil friste folk til å gå, og si takk til dem som allerede går. De gående blir ofte glemt – og gåing som transportmiddel ofte nedprioritert, sier Torgeir Haugstulen fra gågruppen i Miljøpakken.

Duedalen under arbeid

Gågruppen i Trondheim har kartlagt rundt 400 snarveier rundt i byen, og avgjorde å oppgradere dem som blir mest brukt.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Bruker bompenger

Duedalen er én av ti snarveier i Trondheim som har fått eller skal få «make over».

Gågruppen skal frem til 2025 bruke 180 millioner kroner på at folk skal gå mer og la bilen stå oftere.

Pengene er en kombinasjon av bompenger og offentlige midler, og en del av potten skal brukes på nettopp snarveier.

Ikke en veldig stor del riktignok: Prosjektet er relativt rimelig. Oppgraderingen i Duedalen har en prislapp på cirka 200.000 kroner. Likevel tror Haugstulen på gode resultater.

Går maks tre kilometer

– Det viktigste i snarveiprosjektet er å sørge for kortere avstander, sier han.

Ifølge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2014, velger folk å gå hvis avstanden er kortere enn tre kilometer.

Reisevaneundersøkelsen, som er utført av Transporsøkonomisk institutt, viser også at det er 140.000 gåturer i snitt i Trondheim daglig. Det tilsvarer 27 prosent av alle reiser.

– Vi tror trivsel spiller inn. I Duedalen var det veldig trist. Vi håper folk i større grad velger å gå der fremover, samtidig som vi håper at de som allerede går der skjønner at de blir satt pris på.

Andre byer ser til Trondheim

Ingen byer i Norge bygger og oppgraderer snarveier i samme skala som Trondheim. Snarveiprosjektet har fått stor oppmerksomhet på landsbasis.

– Mange byer har gåstrategier, men ingen har kommet så langt med snarveiprosjekter som Trondheim. Det er inspirerende å jobbe med noe som får oppmerksomhet. Jeg håper andre byer plukker opp tråden og gjør tilsvarende for innbyggerne.

Gågruppen har hatt tellinger på de tre snarveiene de har åpnet, for å sammenligne trafikken før og etter.

– Trafikken har økt betydelig, hevder Haugstulen.

Felicia Marit Sophie Jonsson Jagersten (9) og Mathilde Bordewich (8) har vært flittige brukere av stien gjennom Duedalen for å slippe å krysse en bilvei.

Venninnene

Venninnene Felicia Marit Sophie Jonsson Jagersten (9) og Mathilde Bordewich (8) liker snarveier, fordi de slipper å krysse bilveier. Snarveien i Duedalen skal etter planen offisielt åpnes i starten av juni.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Det har vært vanskelig å gå her – vi måtte skli ned. Og vi måtte holde oss hardt fast, fordi det var så bratt, sier Jagersten.

– Det blir mye finere å gå her fremover, men en kul og moderne trapp. Vi kommer til å gå her oftere, sier Bordewich.