Kuttet strømregninga med 42 000 kroner

Strømregninga til gårdbruker Ole Anton Sjule fra Snåsa har gått ned med 3500 kroner i måneden etter at han installerte flisfyringsanlegg.

Ole Anton Sjule

Gårdbruker i Snåsa, Ole Anton Sjule, er fornøyd med investeringen. Her ved siden av flisfyringsanlegget som forsyner hele gården med strøm.

Foto: Tine

– Dette er god økonomi, sier Ole Anton Sjule.

Han gikk over fra strøm til flisfyring i fjøset.

Gårdsvarmeanlegget styres automatisk og det er nok å fylle på flis annenhver måned.

Stor etterspørsel

– Vi opplever veldig stor etterspørsel etter gårdsvarmeanlegg for tida. På landsbasis er det bevilget 28 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til 64 gårdsvarmeanlegg i Norge så langt i år, sier direktør i Innovasjon Norge i Trøndelag, Vigdis Harsvik.

– Hva er årsaken til den store etterspørselen?

– Dette er lønnsomt for bøndene og veldig miljøriktig. Dette er et bra tiltak, sier Harsvik.

Vigdis Hersvik, Innovasjon Norge

Administrerende direktør i Innovasjon Norge i Trøndelag, Vigdis Harsvik, sier de opplever stor etterspørsel etter støtte for å installere gårdsvarmeanlegg i år.

Foto: Innovasjon Norge

Sparer penger og miljøet

Det er installert over 1600 gårdsanlegg i Norge de siste 20 åra. De fleste som søker om å få støtte fra Innovasjon Norge til gårdsvarmeanlegg får ett ja.

Ifølge Innovasjon Norge har klimasmarte bønder spart miljøet for 34 000 tonn CO₂.

Sjule fikk 220 000 kroner fra Innovasjon Norge for å investere i gårdsvarmeanlegg som kostet til sammen 800 000 kroner, går det fram i ei pressemelding fra Tine.

– Jeg sparer både miljøet og penger, sier melkebonde Ole Anton Sjule som har 230 dyr.

Ole Anton Sjule

Flis fra virke like ved gården til melkebonde Ole Anton Sjule gir varme til hele gården.

Foto: Tine