Slik blir den nye Høgskolen i Nord-Trøndelag

I dag er en felles plattform klar for det som snart blir den nye Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nordland. Dette blir Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon.

Biblioteket HiNT, Levanger

NY STOR HØGSKOLE: Høgskolen i Nord-Trøndelag (bildet) fusjoneres med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna om få måneder.

Foto: HiNT

Nå er målet å få til en fusjon 1. januar 2016.

Den felles plattformen er på plass i dag og skal behandles av Fellesstyret for Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 30. september.

Dette er plattformen og slik blir den nye Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nordland:

  • En institusjon med alle faglige rettigheter og muligheter til å bygge opp nye doktorgradsområder og nye masterprogram basert på gjeldende nasjonale kvalitetskriterier.
  • Et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, med nærhet til over 40 % av Norges kystlinje, og landets største landbruksregion.
  • Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon med tett på 3500 studenter.
  • Norges fjerde største sykepleierfaglig miljø med tett på 1300 studenter på bachelornivå.
  • Et solid profesjonsfaglig utdanning- og forskningsmiljø, som imøtekommer flere av landets største utfordringer i fremtiden.
  • Norges tredje største handelshøgskolemiljø, med en tydelig profil innenfor innovasjon og entreprenørskap 2, nordområdekunnskap og størst på MBA utdanninger i Norge.
  • Internasjonalt orienterte fagmiljøer med etablerte fellesgrader og forskningssamarbeid med institusjoner blant annet i Russland, Ukraina og Slovakia.
  • Nasjonalt ansvar for høyere utdanning og forskning innenfor sør- og lulesamisk språk og kultur.
  • Les: Se hele plattformen for den nye Høgskolen her
Universitetet i Nordland

GÅR SAMMEN: En fusjon er snart klar mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna.

Foto: Sigurd Steinum / NRK