Slår hull i ørnemyte

To svenske elever hevder å ha funnet ut at en havørn ikke kan løfte mer enn to kilo. Dermed slår de hull i myten om ørnerovet på Leka

Havørn
Foto: Kjartan Trana / NRK

De to svenske jentene er i Flatanger for å skrive en oppgave om hvor mye en havørn kan løfte fra vannflata.

- Vi har funnet ut at ørnene klarer å løfte 1,64 kilo. Vi har også forsøkt med 1,86 kilo, det klarte fuglene å løfte omtrent hundre meter over overflaten før den måtte slippe, forteller Linnea Jarmund Halle.

 

Sammen med en venninne har hun gjennomført 24 forsøk med omkring 20 forskjellige ørner.

Jarmund Halle tviler på at en havørn klarer å løfte mer enn to kilo.

Skeptiske til ørnerov

De to fattet interesse for havørnas løftekapasitet på grunn av historien om ørnerovet på Leka.

- Vi har hørt historien om ørnerovet og ville undersøke om det er mulig at en havørn faktisk kan løfte et barn, forteller Linnea Jarmund Halle.

Etter å ha gjennomført forsøkene i Flatanger er Linnea Jarmund Halle skeptisk til myten.

- Det heter seg at jenta som ble løftet var 19 kilo, det sier seg selv at ørnen ikke klarer å løfte et så stort bytte, sier den svenske eleven.

Kan ha vært lettere

I NRK Trøndelags ettermiddagssending torsdag kom det frem at jenta som skal ha blitt tatt av ørn var blitt veid på ei pundvekt, og at hun dermed var omkring ti kilo og ikke 19.

- Jeg tror fortsatt at det er i tyngste laget, de fleste ørnene vi har undersøkt hadde som sagt vansker med å løfte 1,8 kilo, sier Jarmund Halle.

- Dersom vindforholdene var gunstige, ørnen stor og jenta var lettere, er det en mulighet for at dette kan ha skjedd?

- Nei, jeg er fortsatt skeptisk til at det kunne ha skjedd, sier Linnea Jarmund Halle.

Havørn
Foto: Kjartan Trana / NRK