Skummelt føre i Orkdal

Det er glatt på vegene mange steder i Trøndelag i dag. Vann på islagte veger har skapt problemer. Fv. 462 ved Gjølmeslia er stengt etter en kollisjon.

Vann på islagte veier har skapt problemer

Sjåføren satt fast i førerhuset og måtte reddes ut.

– Ja, det er svært vanskelig føre, sier skadestedsleder Kristian Akselsen i det vi treffer ham ved en semitrailer som har havnet i en bekk på fylkesvei 462.

En personbil og en semitrailer har kollidert. Personbilen er i ferd med å fraktes vekk, redningsmannskapene er i fullt arbeid med å fjerne semitraileren. Det kan ta tid. Den ligger med fronten ute i en bekk.

Sjåføren satt fast

Sjåføren satt fast ei tid like etter ulykka, men både han og sjåføren i personbilen er fraktet til Orkdal sykehus for en legesjekk. Det var ingen flere personer involvert i ulykka.

– Så langt vi kan vurdere situasjonen er de to lettere skadd, sier Akselsen.

Redningsmannskap kom raskt til stedet og det var helt nødvendig å strø med sand.

Personbilen kjøres vekk

Personbilen kjøres vekk

Foto: Geir Wennberg / NRK

Ekstremt glatt

– Her er det fryktelig glatt, sier Akselsen og forteller om hvordan ulykke etter alt å dømme har skjedd.

– Semitraileren har sklidd i en sving og sakset. Den traff personbilen som kom i motsatt retning og fortsatte ut over autovernet og ned i en bekk i grøfta her.

Han regner med at det tar lang tid å få vekk semitraileren og få åpnet vegen igjen.

– Det er viktig at folk som kjører tar hensyn til føret her i dag. I lavere strøk er det mange steder vann på is. I høyere strøk er det snø.

Fraktet tomme tønner

Oppryddingsarbeidet tar også en del tid. Bilen var lastet med tomme tønner og de ligger utover området.

– Det var bra at de var tomme, ellers hadde oppryddingsarbeidet vært omfattende, sier Akselsen.