NRK Meny
Normal

Skuffet over at godsterminalen ikke er med

Bygging av ny godsterminal i Trondheim er ikke med i forslaget til Nasjonal transportplan (2018-2029) som ble lagt fram i dag. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) er skuffet over forslaget fra samferdselsetatene.

Godsterminalen på Brattøra i Trondheim

En ny godsterminal i Trondheim er ikke inne i nasjonal transportplan for de neste årene. Her et glimt fra dagens godsterminal på Brattøra.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

Tore O. Sandvik

Tore O. Sandvik er fylkesordfører i Sør-Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Bare planleggingen av terminalen er med i planen, som er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.

– Overrasket

– Jeg er overrasket over at det ikke finnes rom for å bygge en ny godsterminal, annet enn å starte planleggingen av den de neste 12 årene. Spesielt med tanke på den prestisjen regjeringen har lagt i det, sier Sandvik til NRK.

Jernbaneverket ønsker en helt ny godsterminal på Torgård på Heimdal fordi dagens terminal på Brattøra begynner å bli for liten.

Han får støtte av regiondirektør Merethe Storødegård i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Merethe Storødegård

Merethe Storødegård er regiondirektør i NHO.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

– I 30 år har vi diskutert godsterminal i Trøndelag. Nå må vi få fortgang i arbeidet. I løpet av denne tidsperioden for transportplanen må det inn noen investeringsmidler. Vi må komme i gang, men heldigvis skal denne planen videre til politisk behandling, sier Storødegård til NRK.

Kollektivtrafikken

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er også skuffet over det han kaller manglende satsing på kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag.

– Den satsingen som ligger inne der nå, vil i realiteten bety en realnedgang i penger til drift. Vi kan bygge nye bussveier og trikkespor, men det blir ikke penger til å kjøre på veiene og i sporene, sier han.

Nå setter Sandvik sin lit til politikernes behandling av transportplanen for de neste årene.

– Nå skal planen til politisk behandling og da må man prioritere høyere kollektivtrafikk og jeg forutsetter at vi får en godsterminal. E6 i Trøndelag er lagt inn i det nye veiselskapet uten politisk innflytelse. Der håper vi de får nok penger til å bygge disse veiene, sier Tore O. Sandvik.

Sykkelekspress

Ellers i Trøndelag prioriterer Statens vegvesen om lag en milliard kroner til sykkelekspressveg mellom Heimdal og Rotvoll. Her skal det være mulig å sykle i hastigheter opp mot 40 km/t.

Dette kommer i tillegg til den ferske bymiljøavtalen der staten går inn med om lag 3,8 milliarder kroner fram til 2023. Målet er å tilrettelegge klimavennlige transportalternativer og stoppe trafikkveksten.

Statens vegvesen ønsker også at fylkesveg 17 fra Steinkjer til grensa til Nordland gjøres om til riksveg.

Statens vegvesen vil også oppgradere E14 mellom Stjørdal og Meråker for 2,9 milliarder kroner. E6 mellom Åsen og Steinkjer skal bygges om for 7,1 milliarder, riksveg 706 mellom Sluppen og Stavne skal bygges om for 1,1 milliarder, og riksveg 3 mellom Tynset og Gullikstad er inne med 500 millioner kroner til en oppgradering.

Flere ordførere i Namdalen er skuffet fordi opprusting av E6 nord for Grong ikke er tatt inn i Nasjonal transportplan. Her har det skjedd mange ulykker de siste årene, og standarden på veien er veldig lav flere steder.

Vil fjerne etterslep

Etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg må fjernes innen 2029, skriver transportetatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan. Det vil koste opptil 60 milliarder kroner.

I sitt samlede forslag ber Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor om at det settes av 36 milliarder kroner for å fjerne forfallet på riksveiene.

Men KS er også opptatt av at politikerne ikke må glemme forfallet på fylkesvegene i Norge.

– Etatenes plangrunnlag viser til et behov for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet på 129 milliarder kroner i planperioden. Med de rammer fylkeskommunene disponerer i dag, er det en underfinansiering på 1,5 - 2 milliarder kroner hvert år, mener kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

– Når vi vet hva som kan ventes av økte kostnader til vegvedlikehold, blant annet som følge av skred og flom, er det avgjørende at staten setter i gang et nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet også langs fylkeskommunale veger, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Frykter standardforskjeller

Karin Bjørkhaug

Karin Bjørkhaug er leder i komiteen for infrastruktur i Sør-Trøndelag.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Karin Bjørkhaug (KrF) er leder i komiteen for infrastruktur i Sør-Trøndelag, og deler bekymringen som KS har i forhold til fylkesveiene.

– Staten har og vil fortsatt satse på egne veier. Det er bra, men fylkesveiene er viktige tilførselsårer for både næringstransport og persontransport i regionene. I tillegg er det koblinger til riksveiene for langdistanse godstransport.

– Dersom ikke fylkesveien kommer sterkere i fokus med økt ramme til drift og vedlikehold, så vil det føre til standardforskjeller som vil være til hinder for verdiskaping og bosetting. Det har vi ikke bruk for, mener Bjørkhaug.

Etterslep på jernbanen

Etatene ber også om 18 milliarder kroner for å fjerne etterslepet på jernbanen. Deler av jernbanens infrastruktur har passert sin normale levetid. Dette fører til flere feil, høyere kostnader til feilretting og mindre punktlig drift, heter det i forslaget.

I tillegg trengs det 2,5 milliarder kroner for vedlikehold av moloer, fyrlykter, sjømerker og annen infrastruktur langs kysten, ifølge forslaget.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal