Hopp til innhold

UKA 100 år mellom to permer

Studenter-uka i Trondheim har fått si historie samlet. I dag utkommer boka om hundre år med uka.

Studentersamfundet i Trondheim

Studenteruka i Trondheim, UKA, har fått sin historie. I kveld presenteres den på festmøte i Studentersamfundet.

Foto: www.samfundet.no

Det er den​ ​tidligere​ ​UKEsjefen​ ​Torgeir​ ​Bryge​ ​Ødegården, som nå har skrevet​ ​boka​ ​om​ ​festivalens​ ​historie. ​ ​

Bryge Ødegården sier til NRK at uka startet for hundre år siden som et resultat både av ren gjøglerglede og fordi studentene hadde behov for penger. De ønsket seg nemlig et studenterhus å være i.

Starten i 1917 var i det gamle Sirkus som lå omtrent der Prinsen kinosenter ligger i dag, men dette huset ble revet på 1950-tallet.

Da hadde studentene for lengst fått sitt hus, det runde hus på den andre sida Nidelva.

Det kom allerede etter tolv år med revy, i 1929, delvis finansiert av UKA, men også med solide bidrag fra Stortinget.

Fra UKE til festival

Gjennom de hundre årene den har eksistert, har UKA vokst fram til å bli Norges største kulturfestival, arrangert hvert andre år da den foregår i flere uker.

Uka 1977

UKErevyen har løftet frem mange talenter. Komiker Pernille Sørensen var med i revyen kåMMa i 1999.

Foto: foto.samfundet.no

Den har også endret seg mye, fra å være ren revy, til på 1970-tallet mer å bli også et sted der de politiske visene ble viktige.

Fra 1990-tallet ble UKA en større festival, med masse konserter. Og fra 2001 betrakter UKA seg som en kulturfestival.

– Likevel beholdes nok navnet UKA, fordi det er et innarbeidet begrep, sier forfatteren av boka om hundre år med studentergjøgleri.

Torgeir Bryge Ødegården

Tidligere Uke-sjef Torgeir Bryge Ødegården, har skrevet bok om UKA.

Gammel ukesjef som driver med standup

Han er i dag etter å ha vært ukesjef som student, produksjonsingeniør i Statoil med kontorsted Stjørdal.

Men studenterlivet har satt sine spor, mye ble lært utenom forelesningene, det er en av styrkene til Trondheim som studentby, sier Bryge Ødegården.

I dag driver han både med egne stand-up-forestillinger i Trondheim, med eget band og en lokal revy.

Man bør kjenne sin historie

Omslag UKE-bok

Uka i Trondheim har fått si historiebok.

– Jeg tror at gjennom å kjenne sin egen historie, vil også framtidas studenter fortsette å gjøre Trondheim til Norges beste studieby, sier forfatteren, som var sjef for UKA i 2009.

Offisiell lansering av boka om UKAs første hundre år, er på Samfundets festmøte i kveld.